Liên thông thủ tục đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế được ban hành ngày 23/06/2023 kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT. Trước đây, việc đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh chưa có quy định về quy trình liên thông thực hiện.

  1. Quy trình liên thông thủ tục đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký thuế từ 01/07/2023

Ngày 23/06/2023, Tổng cục Thuế đã ban hành Thông báo 439/TB-TCT về việc tổ chức hội nghị tập huấn liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với các hội kinh doanh. Tại tài liệu tập huấn ban hành kèm Thông báo 439/TB-TCT, Tổng cục Thuế hướng dẫn về quy trình liên thông thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế cụ thể như sau:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh. Đồng thời, cơ quan sẽ ban hành Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và thông báo Cơ quan thuế quản lý trực tiếp hộ kinh doanh hoặc thông báo MST và Cơ quan thuế quản lý trực tiếp địa điểm kinh doanh.

Các thông tin đăng ký hộ kinh doanh trên hệ thống thông tin đăng ký hộ kinh doanh sẽ được truyền sang Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế để giúp 02 cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện, cơ quan thuế phối hợp và trao đổi thông tin.

  1. Hướng dẫn xác định mã số hộ kinh doanh

Theo tài liệu tập huấn ban hành kèm theo Thông báo 439/TB-TCT, Tổng cục Thuế hướng dẫn về mã số hộ kinh doanh như sau:

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 1 Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT quy định Mã số hộ kinh doanh là dãy số được tạo tự động bởi Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế và chuyển sang hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

Mã số hộ kinh doanh sẽ được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Mã số này đồng thời sẽ là MST của hộ kinh doanh.

Trước đây, theo Điều 83 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì hộ kinh doanh được cấp mã số đăng ký – mã số này được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Nhưng, mã số đăng ký kinh doanh này không phải là MST.

Căn cứ theo Điều 5 Thông tư 105/2020/TT-BTC, người nộp thuế là hộ gia đình, hộ/cá nhân nhân kinh doanh và cá nhân khác theo quy định tại Điểm i, k, l, n Khoản 2 Điều 4 Thông tư này, được cấp MST gồm 10 chữ số cho người đại diện và cấp 13 chữ số cho các địa điểm kinh doanh.

Ngoài ra, với việc tiếp nhận hồ sơ và cấp mã số hộ kinh doanh, mã số địa điểm kinh doanh thì, khi chưa thực hiện liên thông hộ kinh doanh sẽ có 02 mã số là:

– Mã số đăng ký hộ kinh doanh do Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp theo quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP;

– MST do Cơ quan thuế cấp theo quy định tại Thông tư 105/2020/TT-BTC.

Từ ngày 1/7/2023, theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT bổ sung Điều 5a thì Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện tiếp nhận, nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh và địa điểm kinh doanh vào Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh. Theo đó,

– Các thông tin đăng ký hộ kinh doanh và địa điểm kinh doanh trên Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh được chuyển sang Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế;

– Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận thông tin từ Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh, Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế sẽ tạo mã số hộ kinh doanh, mã số địa điểm kinh doanh kèm theo thông tin về Cơ quan thuế quản lý. Sau đó chuyển các thông tin này sang Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh để cơ quan Đăng ký hộ kinh doanh cấp cho.

Việc xác nhận mã số hộ kinh doanh, mã số địa điểm kinh doanh sẽ được Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh chuyển sang Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế. Trong trường hợp Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế từ chối cấp mã thì Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế phải gửi thông tin (mã lỗi) sang Hệ thống thông tin đăng ký hộ kinh doanh để cơ quan thông báo cho cá nhân/hộ kinh doanh.

Lưu ý:

Việc liên thông trao đổi thông tin giữa các Hệ thống chỉ thực hiện đối với các thủ tục thông báo thành lập địa điểm kinh doanh mới. Các thủ tục khác của địa điểm kinh doanh, cá nhân tiếp tục thực hiện tại Cơ quan quản lý thuế trực tiếp theo các quy định pháp luật về thuế.

  1. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh từ ngày 1/7/2023

Căn cứ theo Nghị định 01/2021/NĐ-CP và Thông tư 105/2020/TT-BTC, trước đây, hộ kinh doanh tiến hành nộp hồ sơ thành lập tại Cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp huyện, nơi đặt trụ sở (địa điểm) của hộ kinh doanh và nộp hồ sơ đăng ký thuế cho Cơ quan thuế.

Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Thông báo 439/TB-TCT, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh, địa điểm kinh doanh; hồ sơ thay đổi thông tin; hồ sơ tạm ngừng; hồ sơ chấm dứt hoạt động tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện. Hoặc tiến hành nộp hồ sơ online tại mạng thông tin điện tử theo quy định tại Thông tư 02.

Riêng đối với hồ sơ chấm dứt hiệu lực MST, trước khi tiến hành nộp hồ sơ, cá nhân phải thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực MST tại cơ quan Thuế quản lý trực tiếp (theo quy định tại Điều 14, 15, 16 Thông tư 105/2020/TT-BTC).

Trên đây là toàn bộ nội dung về hướng dẫn liên thông thủ tục đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế theo quy định từ 1/7/2023. Thông qua bài viết, hy vọng bạn đọc đã nắm rõ quy định mới nhất về thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply