Kinh doanh thua lỗ vẫn phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân hiện hành đã được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới nhưng hiện nay vẫn còn nhiều điểm bất cập như thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán dù lời hay lỗ vẫn phải nộp thuế hoặc nhiều trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh thua lỗ vẫn phải nộp thuế thu nhập cá nhân nếu có doanh thu đạt mức quy định.

Read more

Công ty có thể khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân đang hợp tác kinh doanh với mình hay không?

Công ty chị ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với 1 bạn. Vậy công ty chị có thể thay bạn đó làm thủ tục khai thuế thay, nộp thuế thay được không? Nếu được thì sẽ thực hiện vào thời điểm nào? Hồ sơ khai thuế gồm những gì?

Read more

Khi nào doanh nghiệp phải khai thay cho cá nhân kinh doanh

Những loại thu nhập nào mà doanh nghiệp phải kê khai, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh cần nắm rõ? Điều này làm cho các bạn kế toán rất bắn khoăn, lo lắng. Bởi lẽ nếu không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, doanh nghiệp có rủi ro bị phạt VPHC đối với các hành vi không kê khai và bị truy thu số tiền thuế còn thiếu. Để nắm rõ các quy định liên quan, bời các bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Read more

Hướng dẫn kê khai, nộp thuế năm 2023 đối với hộ, cá nhân kinh doanh trực tiếp khai thuế

Nhằm tuyên truyền, phổ biến kịp thời chính sách, pháp luật thuế đến Quý hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn quận Tân Bình để đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật, Chi cục Thuế quận Tân Bình hướng dẫn đăng ký, kê khai, nộp thuế như sau:

Read more

Hoạt động cho thuê tài sản sẽ được cấp hóa đơn có mã theo từng lần phát sinh

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không đáp ứng điều kiện phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, nhưng cần có hóa đơn để giao cho khách hàng hoặc trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác được cơ quan thuế chấp nhận cấp hóa đơn điện tử để giao cho khách hàng, thì được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh và phải khai thuế, nộp thuế trước khi cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh.

Read more