Trong môi trường kinh tế cạnh tranh ngày nay, việc áp dụng các chương trình khuyến mại đã trở thành một yếu tố quan trọng để thu hút và duy trì khách hàng. Tuy nhiên, việc xuất hóa đơn cho các giao dịch khuyến mại nhiều người vẫn chưa hiểu rõ. Cùng tìm hiểu vấn đề này qua bài viết sau đây.

  1. Hàng khuyến mại có phải xuất hóa đơn không?

Căn cứ theo Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau:

Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ

1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.

Như vậy, theo quy định trên thì người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua bao gồm cả trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.

Do đó, dù là hàng khuyến mại thì người bán cũng phải xuất hóa đơn để gửi cho người mua theo quy định của pháp luật.

  1. Nếu không lập hóa đơn hàng hóa dùng để khuyến mại có bị phạt?

Theo Điều 24 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định mức phạt của hành vi không lập hóa đơn đối với hàng hóa dùng để khuyến mại như sau:

– Phạt tiền từ 500 trăm nghìn đồng đến 1,5 triệu đồng đối với hành vi:

+ Không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

+ Không lập hóa đơn đối với các hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động, trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất;

Trong trường hợp không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho người mua hoặc lập hóa dơn không đúng thời điểm thì mức phạt như sau:

– Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm nhưng không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 24 Nghị định 125/2020/NĐ-CP;

– Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho người mua theo quy định, trừ hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều 24 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP.

– Ngoài ra còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc lập hóa đơn theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm d khoản 4, khoản 5 Điều 24 Nghị định 125/2020/NĐ-CP khi người mua có yêu cầu.

Như vậy, hành vi không lập hóa đơn đối với hàng hóa dùng để khuyến mại thuộc mức phạt tiền từ 500 trăm nghìn đồng đến 1,5 triệu đồng.

  1. Hóa đơn khuyến mại có kê khai thuế GTGT không?

Theo Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về giá tính thuế cụ thể như sau:

Giá tính thuế

5. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.

Một số hình thức khuyến mại cụ thể được thực hiện như sau:

a) Đối với hình thức khuyến mại đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền, tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền thì giá tính thuế đối với hàng mẫu, dịch vụ mẫu được xác định bằng 0.

Theo đó, hóa đơn khuyến mại sẽ không phải kê khai thuế GTGT nếu hàng khuyến mại thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về thương mại thì giá tính thuế bằng 0.

Tuy nhiên, nếu hàng khuyến mại không thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về thương mại, người bán phải kê khai, tính thuế GTGT đối với hàng hóa khuyến mại và nộp thuế như áp dụng đối với hàng cho biếu tặng.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply