Chiết khấu thương mại là khoản giảm giá hàng niêm yết mà doanh nghiệp ưu tiên cho khách hàng mua hàng hoá, dịch vụ với số lượng/khối lượng lớn. Mục đích của việc này là khuyến khích người mua mua nhiều hàng hoá hơn. Thường, những đơn vị phân phối hàng hoá sẽ được hưởng loại chiết khấu này.

Vậy đến thời điểm lập báo cáo tài chính khách hàng đã đủ điều kiện hưởng chương trình khuyến mãi, tuy nhiên phía bên bán chưa lập hóa đơn chiết khấu. Vậy trường hợp này bên bán có được trích trước phần chiết khấu thương mại chưa lập hóa đơn hay không? Cùng tham khảo tình huống dưới đây nhé.

Câu hỏi:

Chúng tôi là 1 doanh nghiệp bán hàng hóa cho Công ty A, và được hưởng chiết khấu thương mại theo doanh số bán. Khoản chiết khấu này được Công ty A và doanh nghiệp chúng tôi quy định tại 1 hợp đồng kinh tế. Trong năm 2018 tổng số tiền chiết khấu thương mại mà doanh nghiệp chúng tôi được nhận từ Công ty A là 5 tỷ đồng.

Theo số chiết khấu được tính toán ở trên, đến 31/12/2018 (năm tài chính) Công ty A đã lập hóa đơn ghi nhận khoản chiết khấu cho doanh nghiệp chúng tôi là 3 tỷ đồng. Còn lại 2 tỷ đồng sang năm sau (2019) Công ty A mới lập hóa đơn điều chỉnh tiếp khoản chiết khấu này cho doanh nghiệp chúng tôi .

Chúng tôi xin hỏi :

Khoản chiết khấu 2 tỷ còn lại mà Công ty A chưa kịp lập hóa đơn giao cho doanh nghiệp chúng tôi trong năm 2018 thì:

Công ty A có được phép trích trước khoản chiết khấu 2 tỷ này vào chi phí trong năm 2018 không ?

Và doanh nghiệp của chúng tôi trong năm 2018 có được phép ghi nhận trước khoản chiết chiết khấu 2 tỷ này không ?

Trả lời:

– Căn cứ Khoản 22, Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định giá tính thuế GTGT đối với khoản chiết khấu thương mại.

22. Giá tính thuế đối với các loại hàng hóa, dịch vụ quy định từ khoản 1 đến khoản 21 Điều này bao gồm cả khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh được hưởng.

Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng (nếu có) thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng. Trường hợp việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh thu mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

Giá tính thuế được xác định bằng đồng Việt Nam. Trường hợp người nộp thuế có doanh thu bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước công bố tại thời điểm phát sinh doanh thu để xác định giá tính thuế.

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn chứng bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ quy định trên, về nguyên tắc trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng (nếu có) thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng. Trường hợp việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh thu mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

Trường hợp theo trình bày của Công ty, khoản chiết khấu thương mại trong năm 2018 theo quy định tại Hợp đồng nhưng bên bán chưa lập hóa đơn điều chỉnh giảm giá trong năm 2018 thì bên bán không được kê khai điều chỉnh giảm doanh thu bán ra, thuế GTGT đầu ra và bên mua không được kê khai điều chỉnh giảm doanh số mua vào, thuế GTGT đầu vào trong năm 2018 theo quy định.

Tham khảo tình huống trên theo đường link dưới đây nhé:

https://doithoaidn.hochiminhcity.gov.vn/index.php/cauhoi/xemcauhoi/19780

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply