Một hóa đơn có thể hiện đồng thời chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán?

Chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán là hai hình thức thúc đẩy bán hàng thường xuyên được sử dụng trong hoạt động kinh doanh. Vậy chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán là gì? Một hóa đơn có được thể hiện đồng thời 2 hình thức này không?

Read more

Chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả lại lập hóa đơn năm 2023 có được áp dụng thuế suất 8% hay không?

Từ ngày 01/02 – 31/12/2022, Chính phủ đã giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% với nhiều loại hàng hóa, dịch vụ. Vậy các khoản chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả lại lập hóa đơn năm 2023 có được áp dụng thuế suất 8% hay không?

Read more