Trách nhiệm khai thuế thay, nộp thuế thay của tổ chức đối với các CTKM, hỗ trợ

Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khi chi trả các khoản khuyến mại, hỗ trợ thì có trách nhiệm khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân là các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. Vậy quy định cụ thể là như thế nào? Các bạn hãy tham khả bài viết sau.

Read more

Công ty có thể khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân đang hợp tác kinh doanh với mình hay không?

Công ty chị ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với 1 bạn. Vậy công ty chị có thể thay bạn đó làm thủ tục khai thuế thay, nộp thuế thay được không? Nếu được thì sẽ thực hiện vào thời điểm nào? Hồ sơ khai thuế gồm những gì?

Read more