Xuất khẩu hàng hóa có phải lập hóa đơn GTGT hay không?

Rất nhiều doanh nghiệp ở VN đang thực hiện việc mua bán, trao đổi hàng hoá dưới hình thức xuất khẩu ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu chế xuất. Vậy theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và thông tư 78/2021/TT-BCT được ban hành mới đây, khi xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài, có cần lập hóa đơn hay không? Các bạn có thể tham khảo tình huống sau đây để nắm rõ các quy định có liên quan nhé.

Read more