Rất nhiều doanh nghiệp ở VN đang thực hiện việc mua bán, trao đổi hàng hoá dưới hình thức xuất khẩu ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu chế xuất. Vậy theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và thông tư 78/2021/TT-BCT được ban hành mới đây, khi xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài, có cần lập hóa đơn hay không? Các bạn có thể tham khảo tình huống sau đây để nắm rõ các quy định có liên quan nhé.

Tình huống: Công ty tôi có hợp đồng mua bán hàng hóa với 1 DN trong khu chế xuất. Vậy theo quy định mới, công ty tôi có phải lập hóa đơn GTGT khi xuất khẩu hàng vào khu chế xuất hay không? Quy định ở đâu?

Trả lời: Để bạn có thể hiểu rõ hơn về tình huống này, bạn có thể tham khảo các quy định sau đây:

– Theo quy định tại khoản 58 điều 1 thông tư 39/2018/TT-BTC về hồ sơ hải quan:

Hồ sơ hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư này.

Trường hợp hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan thì người khai hải quan sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính thay cho hóa đơn thương mại. Riêng trường hợp cho thuê tài chính đối với doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan thì người khai hải quan không phải nộp hóa đơn thương mại hoặc hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng.

– Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

+ Tại Khoản 1 Điều 4 quy định về nguyên tắc lập hóa đơn:

“1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này”.

– Căn cứ theo Điểm c Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP về lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa xuất khẩu:

…c) Cơ sở kinh doanh kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (kể cả cơ sở gia công hàng hóa xuất khẩu) khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng điện tử.

Khi xuất hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu, cơ sở sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo quy định làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường. Sau khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu, cơ sở lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa xuất khẩu.”

=> Có thể thấy theo khoản 58 điều thông tư 39/2018/TT-BTC thì khi làm hồ sơ hải quan phải có hóa đơn, tuy nhiên theo nghị định 123/2020/NĐ-CP thì hóa đơn được xuất tại thời điểm thông quan (trường hợp DN xuất trước hóa đơn để làm hồ sơ hải quan thì sẽ vi phạm hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và rủi ro bị xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Để giải quyết vấn đề trên, Bộ tài chính đã có văn bản 8042/BTC-TCHQ hướng dẫn sử dụng hóa đơn đối với hàng hóa XNK tại chỗ:

  1. Khi làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ, người khai hải quan thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 58 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 và nộp Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (bản chụp) thay hóa đơn GTGT thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cho cơ quan hải quan theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.
  2. Khi làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ, người khai hải quan thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 58 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 và nộp hồ sơ hải quan kèm hóa đơn GTGT (bản chụp) thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cho cơ quan hải quan.

=> Như vậy khi xuất hàng hóa để vận chuyển đến nơi làm thủ tục xuất khẩu, DN sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo quy định làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường và hoàn tất hồ sơ hải quan. Sau khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu, Công ty lập hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng hóa xuất khẩu theo quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo công văn số 12769/CTHN-TTHT ngày 20/03/2023 hướng dẫn đối với trường hợp tương tự nhé.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply