Các khoản thu nhập không tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất

Để tính được số tiền thuế TNCN phải nộp thì điều đầu tiên phải tính được các khoản thu nhập chịu thuế. Theo quy định, không phải tất cả các khoản thu nhập đều phải chịu thuế TNCN. Cùng tìm hiểu bài viết dưới đây về các khoản thu nhập không tính thuế thu nhập cá nhân nhé.
Read more

Phụ cấp điện thoại cho nhân viên có tính thuế TNCN không?

Thuế TNCN sẽ phát sinh trong quá trình lao việc và nhận lương của người lao động. Việc nộp thuế TNCN là nghĩa vụ của mọi cá nhân. Thuế được tính trên tiền lương, tiền công nhận được trong hoạt động nghề nghiệp. Thông thường người lao động nhận được phụ cấp điện thoại trong quá tringh làm việc. Nhiều bạn vẫn còn đang băn khoăn rằng phụ cấp điện thoại có tính thuế TNCN không? Cùng tìm hiểu các quy định sau để hiểu rõ vấn đề này nhé.

Read more

Khoản phụ cấp trang phục có tính thuế thu nhập cá nhân không?

Tiền phụ cấp trang phục có thể hiểu là khoản tiền mà doanh nghiệp chi phục vụ việc may đồng phục cho người lao động. Có những doanh nghiệp cấp phát trang phục, có những doanh nghiệp sẽ trợ cấp bằng tiền. Vậy theo quy định hiện hành khoản trợ cấp cho người lao động này có bị tính thuế thu nhập cá nhân hay không?

Read more

Mức phụ cấp nhà ở tối đa cho người lao động

Kê khai, quyết toán và nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là công việc rất quan trọng đối với không chỉ người sử dụng lao động mà cả người lao động. Vậy việc người sử dụng lao động trả tiền nhà cho người lao động tại Việt Nam theo quy định trong hợp đồng lao động, thì phụ cấp nhà ở có tính thuế TNCN không?

Read more

Các khoản phụ cấp khoán chi trong bảng lương

Khoán chi là các khoản chi phí phát sinh tại doanh nghiệp trực tiếp bỏ ra để phục vụ sản xuất kinh doanh hay doanh nghiệp chuyển các khoản trực tiếp chi này sang cho người lao động trực tiếp chi trả theo một mức cố định để tiết kiệm tránh lãng phí, đồng thời nâng cao trách nhiệm của người lao động. Read more