Để tính được số tiền thuế TNCN phải nộp thì điều đầu tiên phải tính được các khoản thu nhập chịu thuế. Theo quy định, không phải tất cả các khoản thu nhập đều phải chịu thuế TNCN. Cùng tìm hiểu bài viết dưới đây về các khoản thu nhập không tính thuế thu nhập cá nhân nhé.

1. Các khoản phụ cấp, trợ cấp không tính thuế TNCN

Căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, các khoản phụ cấp, trợ cấp dưới đây sẽ không tính vào thuế TNCN.

(1) Trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng và trợ cấp một lần theo quy định về ưu đãi người có công;

(2) Trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với các đối tượng tham gia kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế và thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ;

(3) Phụ cấp quốc phòng, an ninh hoặc các khoản trợ cấp đối với lực lượng vũ trang;

(4) Phụ cấp làm việc độc hại, nguy hiểm đối với những ngành nghề hoặc công việc ở nơi có yếu tố độc hại, nguy hiểm;

(5) Phụ cấp thu hút và phụ cấp khu vực;

(6) Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp TNLĐ, BNN, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận con nuôi, mức hưởng chế độ thai sản, hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, mất việc làm, thất nghiệp và các khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật BHXH;

(7) Trợ cấp đối với các đối tượng được bảo trợ xã hội theo quy định;

(8) Phụ cấp phục vụ đối với lãnh đạo cấp cao theo quy định;

(9) Trợ cấp một lần đối với cá nhân khi chuyển công tác đến vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, hỗ trợ một lần đối với cán bộ công chức làm công tác về chủ quyền biển đảo theo quy định. Trợ cấp chuyển vùng một lần đối với người nước ngoài cư trú tại VN, người VN đi làm việc ở nước ngoài, người VN cư trú dài hạn ở nước ngoài về VN làm việc (quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC).

(10) Phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản;

(11) Phụ cấp đặc thù ngành nghề.

2. Các khoản chi khác không tính vào thu nhập chịu thuế

2.1. Khoản chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại và trang phục

Theo tiết đ.4 điểm đ khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, mức khoán chi không tính vào thu nhập chịu thuế bao gồm một số trường hợp sau:

– Đối với cán bộ, công chức và người làm việc trong cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, Hội, Hiệp hội: Mức khoán chi áp dụng theo hướng dẫn của Bộ Tài Chính;

– Đối với NLĐ làm việc trong các tổ chức kinh doanh, văn phòng đại diện: Mức khoán chi áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN;

– Đối với NLĐ làm việc trong các tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài: Mức khoán chi thực hiện theo quy định của Tổ chức, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài.

2.2. Các khoản tiền ăn trưa, ăn giữa ca

Căn cứ theo tiết g.5 điểm g khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, các khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do người sử dụng lao động tổ chức dưới hình thức như trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn sẽ không tính và thu nhập chịu thuế.

Đối với công ty, doanh nghiệp không tổ chức nấu ăn thì mức tiền chi ăn trưa, ăn giữa ca cho NLĐ không vượt quá 730.000 VND/người/tháng.

2.3. Chi phí hội viên, các khoản chi dịch vụ khác

Theo tiết đ.3 điểm đ khoản 2 Điều 22 Thông tư 111, chi phí hội viên, các khoản chi dịch vụ khác như: chăm sóc sức khỏe, vui chơi, thể thao, giải trí, thẩm mỹ, cụ thể:

– Phí hội viên (thẻ hội viên sân gôn, quần vợt, sinh hoạt clb văn hóa nghệ thuật…) nếu thẻ có ghi đích danh cá nhân hoặc nhóm cá nhân sử dụng. Trường hợp thẻ được sử dụng chung, không ghi tên cá nhân hoặc nhóm cá nhân sử dụng thì không tính vào thu nhập chịu thuế;

– Khoản chi dịch vụ khác nếu nội dung chi trả ghi rõ tên cá nhân được hưởng. Nếu không ghi tên cá nhân mà chi chung cho tập thể NLĐ thì không tính vào thu nhập chịu thuế.

Lưu ý:

– Không tính vào thu nhập chịu thuế nếu chi chung cho tập thểNLĐ

– Nếu thẻ hội viện có ghi đích danh cá nhân, nhóm cá nhân sử dụng thì vẫn tính vào thu nhập chịu thuế.

2.4. Tiền xe đưa đón CBNV, người lao động

Các khoản chi về phương tiện phục vụ đón đưa người lao động từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc ngược lại thì không tính vào thu nhập chịu thuế của NLĐ theo quy chế của đơn vị (quy định tại tiết đ.5 điểm đ khoản 2 Điều 2 Thông tư 111).

2.5. Chi trả hộ tiền học nghề, đào tạo nâng cao trình độ

Đối với các khoản chi trả hộ tiền học nghề, đào tạo nâng cao trình độ phù hợp với công việc chuyên môn, nghiệp vụ của NLĐ hoặc kế hoạch của đơn vị sử dụng lao động thì không tính vào thu nhập của NLĐ.

3. Các khoản tiền thưởng không chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Căn cứ theo điểm e khoản 2 Điều 2 Thông tư 111, 4 khoản tiền thưởng dưới đây sẽ không chịu thuế TNCN trong trường hợp cá nhân được hưởng:

(1) Tiền thưởng kèm theo danh hiệu được Nhà nước phong tặng, gồm cả tiền thưởng kèm theo danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo quy định, cụ thể:

– Các danh hiệu như Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương; Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến hoặc Chiến sĩ tiên tiến;

– Tiền thưởng kèm theo hình thức khen thưởng;

– Tiền thưởng kèm theo danh hiệu do Nhà nước phong tặng;

– Tiền thưởng kèm theo giải thưởng do các Hội, tổ chức thuộc Tổ chức chính trị, Tổ chức chính trị – xã hội, Tổ chức xã hội, Tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Trung ương và địa phương trao tặng phù hợp;

– Tiền thưởng kèm giải thưởng Hồ Chí Minh, Nhà nước;

– Tiền thưởng kèm Huy hiệu, Kỷ niệm chương;

– Tiền thưởng kèm Bằng khen, Giấy khen.

(2) Tiền thưởng kèm giải thưởng quốc gia, quốc tế được Nhà nước Việt Nam công nhận;

(3) Tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận;

(4) Tiền thưởng về việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan có thẩm quyền.

4. Các khoản lợi ích khác không tính thuế thu nhập cá nhân

Bên cạnh các trường hợp theo quy định trên, một số khoản lợi ích không tính vào thu nhập chịu thuế khi kê khai thuế TNCN như sau:

– Khoản hỗ trợ của người sử dụng lao động cho việc khám chữa bệnh hiểm nghèo cho NLĐ hoặc thân nhân (con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ/chồng, vợ/chồng, cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ/chồng, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ nuôi hợp pháp) của NLĐ;

Mức hỗ trợ không tính vào thuế TNCN là số tiền thực tế chi trả theo chứng từ trả tiền viện phí nhưng tối đa không quá số tiền viện phí phải trả sau khi trừ số tiền chi trả của cơ quan BHXH.

– Khoản tiền nhận được theo quy định về sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức Đảng hoặc đoàn thể;

– Khoản tiền nhận được theo chế độ nhà ở công vụ;

– Các khoản ngoài tiền lương, tiền công do tham gia ý kiến, thẩm định, thẩm tra các văn bản pháp luật, Nghị quyết, báo cáo chính trị; tham gia đoàn kiểm tra giám sát; tiếp cử tri, công dân; trang phục và công việc khác liên quan đến phục vụ trực tiếp hoạt động của Văn phòng Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội; Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng, Văn phòng Thành ủy, Tỉnh ủy và các Ban Thành ủy, Tỉnh ủy;

– Khoản chi mua vé máy bay khứ hồi do cơ quan thanh toán (hoặc trả hộ) cho NLĐ là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, NLĐ là người Việt Nam làm việc ở nước ngoài về phép mỗi năm một lần;

– Tiền học phí cho con của NLĐ nước ngoài làm tại VN học tại Việt Nam, con của NLĐ Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài học tại nước ngoài theo bậc từ mầm non đến THPT do người sử dụng lao động chi trả;

– Các khoản thanh toán mà người sử dụng lao động trả để phục vụ việc điều động, luân chuyển NLĐ là người nước ngoài làm việc tại VN theo quy định tại hợp đồng lao động, tuân thủ lịch lao động chuẩn thông lệ quốc tế như ngành dầu khí, khai khoáng.

– Khoản TNCN nhận được từ các Hội, tổ chức tài trợ không tính vào thu nhập chịu thuế nếu cá nhân nhận tài trợ là thành viên của Hội, tổ chức; kinh phí tài trợ được sử dụng từ nguồn kinh phí Nhà nước hoặc được quản lý theo quy định; việc sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật, công trình nghiên cứu khoa học… thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà nước hay theo chương trình hoạt động phù hợp với Điều lệ của Hội, tổ chức đó.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply