Các khoản thu nhập từ tiền lương tiền công nào không thuộc thu nhập chịu thuế TNCN năm 2024?

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là loại thuế trực thu, áp dụng đối với người có thu nhập từ tiền lương, tiền công hoặc các khoản thu nhập khác. Tùy thuộc vào từng loại thu nhập mà số thuế phải nộp, cách tính thuế, thuế suất, quyết toán thuế cũng như thời điểm nộp thuế có sự khác nhau.

Read more

Các khoản thu nhập không tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất

Để tính được số tiền thuế TNCN phải nộp thì điều đầu tiên phải tính được các khoản thu nhập chịu thuế. Theo quy định, không phải tất cả các khoản thu nhập đều phải chịu thuế TNCN. Cùng tìm hiểu bài viết dưới đây về các khoản thu nhập không tính thuế thu nhập cá nhân nhé.
Read more