Các cá nhân có thu nhập phát sinh từ giao dịch chứng khoán có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không? Nếu phải nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ giao dịch chứng khoán thì mức thuế theo quy định bao nhiêu?

  1. Giao dịch chứng khoán là gì?

Theo Luật Chứng khoán, chứng khoán là một loại tài sản và chứng nhận quan hệ sở hữu của một cá nhân, tổ chức với vốn hoặc tài sản của tổ chức phát hành.

Chứng khoán có thể giao dịch trên thị trường chứng khoán hoặc các nền tảng khác giúp các nhà đầu tư có thể thực hiện mua bán hoặc đầu tư kiếm lời từ sự biến động của giá trị chứng khoán.

Chứng khoán được giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán hoặc các nền tảng khác theo các phương thức khác như:

– Khớp lệnh là phương thức giao dịch chứng khoán dựa trên việc so sánh và ghép cặp các lệnh mua hoặc bán chứng khoán có cùng giá và khối lượng trên hệ thống giao dịch

– Thỏa thuận là phương thức giao dịch chứng khoán dựa trên việc thương lượng trực tiếp giữa các bên mua – bán chứng khoán về giá và khối lượng chứng khoán giao dịch.

  1. Thu nhập phát sinh từ giao dịch chứng khoán có phải nộp thuế TNCN không?

Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Luật Thuế Thu nhập cá nhân 2007, thu nhập từ các hoạt động chuyển nhượng vốn phải chịu thuế TNCN gồm các loại sau đây:

– Thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn trong các tổ chức kinh tế

– Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

– Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác

Như vậy, theo quy định thì thu nhập từ các hoạt động chuyển nhượng chứng khoán được xem là một trong những dạng thu nhập chuyển nhượng vốn và phải chịu thuế TNCN.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 2 Nghị định 65/2013/NĐ-CP về người nộp thuế, gồm:

– Người nộp thuế (NNT) TNCN bao gồm các cá nhân cư trú và không cư trú và có thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập

– Cá nhân cư trú đáp ứng một trong các điều kiện sau:

+ Có mặt tại VN từ 183 ngày trở lên tính trong 1 năm dương lịch hoặc 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại VN

+ Có nơi ở thường xuyên (đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê) tại Việt Nam

Theo nội dung trên, cá nhân cư trú có phát sinh thu nhập trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam đều phải nộp thuế TNCN. Do vậy, cá nhân có thu nhập phát sinh từ các giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch nước ngoài cũng phải nộp thuế TNCN.

  1. Mức thuế TNCN phải nộp đối với thu nhập phát sinh từ giao dịch chứng khoán bao nhiêu?

Căn cứ theo quy định tại Điều 16 Thông tư 92/2015/TT-BTC sửa đổi bổ sung điểm a, b khoản 2 Điều 11 Thông tư số 111/2013/TT-BTC về thuế TNCN chuyển nhượng, giao dịch chứng khoán như sau:

Thuế TNCN phát sinh từ giao dịch chứng khoán = 0,1% X Giá chuyển nhượng chứng khoán

Trong đó:

– Giá chuyển nhượng chứng khoán là giá thực hiện tại Sở Giao dịch chứng khoán hoặc giá được ghi trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc giá trên sổ sách kế toán của đơn vị có chứng khoán chuyển nhượng.

– Thuế TNCN sẽ được khấu trừ trực tiếp tại số tiền thanh toán cho người bán chứng khoán bởi người mua chứng khoán hoặc các tổ chức, cá nhân trung gian. Thuế TNCN phải được nộp trong vòng 10 ngày, kể từ ngày thực hiện giao dịch thành công (khớp lệnh).

Người bán chứng khoán phải tiến hành lập tờ khai thuế TNCN theo mẫu 01/KK-TNCN và nộp cho cơ quan thuế có thẩm quyền.

  1. Mức thuế TNCN từ cổ tức chứng khoán theo quy định

Với cổ tức chứng khoán được chia thành 02 hình thức: nhận bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Đối với cổ tức nhận bằng tiền mặt: Cá nhân phải nộp thuế TNCN theo tỷ lệ 5% trên số tiền cổ tức nhận được từ chứng khoán. Thuế TNCN được khấu trừ trực tiếp từ số tiền cổ tức tiền mặt trả cho người sở hữu bởi tổ chức phát hành chứng khoán. Người sở hữu chứng khoán không cần phải lập tờ khai thuế TNCN cho khoản thu nhập này.

Đối với cổ tức nhận bằng cổ phiếu: Khi nhận cổ tức dưới hình thức cổ phiếu, cá nhân không phải đóng thuế TNCN tại thời điểm nhận cổ tức. Tuy nhiên, khi tiến hành chuyển nhượng số cổ phiếu này, cá nhân sẽ phải nộp thuế TNCN theo mức sau:

Thuế TNCN phải nộp = 0,1% x Giá trị cổ tức ghi trên sổ sách kế toán hoặc số lượng cổ phiếu thực nhận x Mệnh giá của cổ phiếu

Trong trường hợp giá chuyển nhượng cổ phiếu thấp hơn mệnh giá thì thuế TNCN đối với hoạt động đầu tư vốn sẽ được tính dựa trên giá trị thị trường tại thời điểm chuyển nhượng. Khi cá nhân thực hiện chuyển nhượng cổ phiếu nhận từ cổ tức thì việc kê khai và nộp thuế TNCN cần được thực hiện cho đến khi số lượng cổ phiếu này đã được chuyển nhượng hết.

Trên đây là toàn bộ nội dung hướng dẫn cá nhân nộp thuế TNCN phát sinh từ giao dịch chứng khoán. Hy vọng qua bài viết này, bạn đọc đã nắm rõ quy định về thuế TNCN đối với thu nhập phát sinh khi giao dịch chứng khoán.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply