Doanh nghiệp từ chối nhận ủy quyền quyết toán thuế cho người lao động được không?

Ủy quyền quyết toán thuế TNCN được định nghĩa là trong quá trình nộp thuế, người nộp thuế sẽ ủy quyền cho một cá nhân, tổ chức khác để thực hiện nghĩa vụ quyết toán thuế TNCN. Doanh nghiệp có trách nhiệm kê khai quyết toán thuế TNCN cho các cá nhân có ủy quyền. Vậy có trường hợp nào doanh nghiệp từ chối nhận ủy quyền quyết toán thuế cho người lao động được không?

Read more

Phụ cấp điện thoại cho nhân viên có tính thuế TNCN không?

Thuế TNCN sẽ phát sinh trong quá trình lao việc và nhận lương của người lao động. Việc nộp thuế TNCN là nghĩa vụ của mọi cá nhân. Thuế được tính trên tiền lương, tiền công nhận được trong hoạt động nghề nghiệp. Thông thường người lao động nhận được phụ cấp điện thoại trong quá tringh làm việc. Nhiều bạn vẫn còn đang băn khoăn rằng phụ cấp điện thoại có tính thuế TNCN không? Cùng tìm hiểu các quy định sau để hiểu rõ vấn đề này nhé.

Read more

Trường hợp cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế TNCN nhưng phát hiện thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế thì công ty có cần phải điều chỉnh lại không?

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân cuối năm là công việc mọi kế toán phải thực hiện nếu có ủy quyền. Vậy trường hợp cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế TNCN nhưng phát hiện thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế thì công ty có cần phải điều chỉnh lại không?

Read more

Không nộp thuế thu nhập cá nhân thì có phải quyết toán thuế không?

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là việc người nộp thuế kê khai để xác định số tiền thuế phải nộp của năm liền trước, từ đó xác định số tiền thuế còn thiếu hoặc nộp thừa để làm căn cứ hoàn thuế. Vậy không nộp thuế thu nhập cá nhân thì có phải quyết toán thuế không?

Read more

Thay đổi nơi làm việc, quyết toán thuế thu nhập cá nhân ở đâu?

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là việc cá nhân có thu nhập chịu thuế từ tiền lương và tiền công tự quyết toán hoặc ủy quyền quyết toán cho nơi trả thu nhập tiến hành kê khai số thuế TNCN trong một năm tính thuế với cơ quan Thuế về các vấn đề bao gồm: số thuế cần phải nộp thêm, hoàn trả số thuế đã nộp thừa và bù trừ thuế vào kỳ tiếp theo.

Read more

Cách tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài

Để tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho người nước ngoài có thu nhập chịu thuế TNCN ở Việt Nam thì đầu tiên phải xác định là cá nhân cư trú hay không cư trú, nếu là cá nhân cư trú thì xác định thêm thời hạn làm việc tại Việt Nam. Vậy cá nhân người nước ngoài sẽ phải tính thuế TNCN như thế nào? Các bạn hãy tham khảo bài viết sau nhé.

Read more