Tết Nguyên đán sắp tới gần, nhiều công ty đang lên kế hoạch thưởng lương tháng 13, thưởng Tết cho nhân viên. Nhận lương tháng 13, thưởng Tết có phải đóng thuế TNCN, BHXH không là thắc mắc của không ít người lao động.

  1. Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc

Theo Điều 89 Luật BHXH năm 2014, tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định.

Đối chiếu với quy định tại khoản 26 Điều 1 Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH, tiền lương tháng đóng BHXH gồm:

– Mức lương được tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định của pháp luật lao động mà hai bên đã thỏa thuận. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.

– Phụ cấp lương như phụ cấp chức vụ, chức danh, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, phụ cấp thâm niên, phụ cấp khu vực, phụ cấp lưu động, phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

– Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

  1. Lương tháng 13, thưởng Tết có phải đóng BHXH?

Lương tháng 13 và tiền thưởng Tết không phải đóng BHXH. Cụ thể:

Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động (theo Điều 104 Bộ luật Lao động năm 2019).

Mặt khác, tại khoản 26 Điều 1 Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH nêu rõ, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác như:

– Tiền thưởng theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động 2019, tiền thưởng sáng kiến;

– Tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ

– Hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

– Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động.

Thêm vào đó, Công văn 560/LĐTBXH-BHXH ngày 06/02/2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội  tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động không bao gồm tiền lương tháng thứ 13 và tiền thưởng theo đánh giá kết quả công việc hàng năm.

Như vậy, tiền thưởng của người lao động làm việc tại doanh nghiệp (bao gồm tiền thưởng lương tháng thứ 13 và tiền thưởng theo đánh giá kết quả công việc hàng năm) không làm căn cứ để tính đóng BHXH.

  1. Làm chưa đủ 12 tháng có được lương tháng 13 không?

Không có quy định bắt buộc người lao động phải làm việc đủ 12 tháng (01 năm) mới được nhận lương tháng 13. Thực tế, mỗi doanh nghiệp sẽ có những điều kiện riêng để xác định lương tháng 13 cho người lao động.

Tuy nhiên, thông thường để hưởng lương tháng 13 người lao đ cần đáp ứng đủ điều kiện sau:

– Có hợp đồng lao động bằng văn bản xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn;

– Có thời gian làm việc liên tục từ 01 tháng trở lên tính đến thời điểm tính lương tháng 13

– Vẫn còn tiếp tục làm việc cho doanh nghiệp đến thời điểm tính lương tháng thứ 13.

Theo đó, lương tháng 13 sẽ tính theo số tháng làm việc của người lao động. Cụ thể:

Mức lương tháng 13 = (Số tháng người lao động làm việc trong năm/12) x Bình quân tiền lương hàng tháng tính theo thời gian người lao động làm việc.

  1. Thưởng Tết, lương tháng 13 có phải đóng thuế TNCN?

Tiền thưởng Tết là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Còn lương tháng 13 là tiền thưởng cuối năm do các doanh nghiệp tự quy định trong quy chế thưởng, hợp đồng lao động hoặc theo kết quả sản xuất kinh doanh…

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 Luật Thuế Thuế thu nhập cá nhân 2007, sửa đổi, bổ sung 2012, tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công là thu nhập chịu thuế TNCN.

Như vậy, thưởng Tết, lương tháng 13 là thu nhập phải chịu thuế TNCN. Tuy nhiên, người lao động chỉ phải nộp thuế sau khi trừ các khoản giảm trừ mà vẫn đạt đến mức phải nộp thuế TNCN.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply