CIT là gì – Những vấn đề cơ bản và tổng hợp kế toán cần nắm về CIT

Thuế thu nhập doanh nghiệp – CIT (Corporate Income Tax) là một loại thuế trực thu đánh trực tiếp vào thu nhập của tổ chức, pháp nhân. Ở các quốc gia trên thế giới, loại thuế này có thể có các tên gọi khác nhau như thuế công ty (Corporate Tax), thuế lợi tức (Profit Tax), thuế lợi tức công ty (Corporate Profit Tax).

Read more

Có cần gửi mẫu đăng ký phương pháp tính thuế GTGT đến cơ quan thuế không?

Thuế giá trị gia tăng hay còn được gọi tắt là thuế VAT là mức thuế tính trên các giá trị tăng thêm của dịch vụ, hàng hóa phát sinh ở trong quá trình tiến hành sản xuất, lưu thông hàng hóa dịch vụ đến người tiêu dùng. Có thể hiểu là chênh lệch giữa phần giá trị mua vào và bán ra.

Read more

02 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

Thuế là một nguồn thu của ngân sách nhà nước và có tác động lớn đến các chủ thể kinh doanh cũng như người tiêu dùng trong nền kinh tế. Một trong những sắc thuế có phạm vi tác động rộng lớn nhất là thuế giá trị gia tăng mà người tiêu dùng là đối tượng chi trả thông qua quá trình mua sắm hàng hóa hoặc sử dụng dịch vụ.

Read more