Thời điểm xác nhận ngày hoàn thành nghĩa vụ kê khai là khi nào?

Mỗi loại hồ sơ khai thuế đều có một thời hạn kê khai nhất định theo luật. Hiện nay, hầu hết các hồ sơ khia thuế đều được nộp online qua hệ thống thuế điện tử. Vậy khi NNT nộp hồ sơ qua hệ thống, thời điểm nào mới được xem là hoàn thành nghĩa vụ nộp hồ sơ? Các bạn hãy tham khảo tình huống sau đây được đăng tải trên trang hỏi đáp của Bộ tài chính nhé.

Read more

Chậm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế bị phạt thế nào?

Thông tư 78/2021/TT-BTC và nghị định 123/2020/NĐ-CP đã có các quy định cụ thể về hóa đơn điện tử. Trong đó có việc chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến Cơ quan Thuế và các quy định phạt khi chậm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử. Vậy mức phạt khi chậm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử thế nào?

Read more