Tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT

Thời gian qua, Tổng cục Thuế đã ban hành các công văn để tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, trong đó yêu cầu các Cục Thuế tiếp tục chú trọng rà soát đối với các hộ, cá nhân kinh doanh phát sinh thu nhập trên các sàn thương mại điện tử. Read more