Quy định về tạm ngừng kinh doanh không phải nộp thuế môn bài

Khi kinh doanh không hiệu quả, doanh nghiệp có thể lựa chọn tạm ngừng hoạt động. Theo đó, tạm ngừng kinh doanh có phải nộp thuế môn bài (lệ phí môn bài) không? Muốn tạm ngừng kinh doanh mà không phải nộp thuế môn bài cần đáp ứng điều kiện gì? Cùng tham khảo bài viết sau.

Read more

Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp báo cáo thuế

Khi doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả, tình trạng tài chính không khả quan hoặc chưa có phương án kinh doanh khả thi, chủ doanh nghiệp có thể lựa chọn hình thức tạm ngừng đăng ký hoạt động của doanh nghiệp thay vì làm thủ tục giải thể để có thêm thời gian tìm kiếm khách hàng và phương án kinh doanh hiệu quả. Vậy doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có phải nộp báo cáo thuế không? Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp các loại thuế nào?

Read more

Những vấn đề cần lưu ý sau khi thành lập doanh nghiệp

Sau khi thành lập, doanh nghiệp đã chính thức có tư cách pháp lý, được nhân danh chính mình để giao kết hợp đồng và thực hiện những hoạt động sản xuất – kinh doanh khác. Tuy nhiên, để việc vận hành thuận lợi và tránh việc bị phạt, sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp cần lưu ý những vấn đề sau đây:

Read more

Tạm ngừng kinh doanh có bị thanh tra, kiểm tra thuế không?

Tạm ngừng kinh doanh là việc một công ty, doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định. Trong thời gian này, doanh nghiệp không được thực hiện bất kỳ một hoạt động kinh doanh, sản xuất nào. Vậy trong thời gian tạm ngừng kinh doanh DN có bị thanh tra, kiểm tra thuế không?

Read more