Hàng tạm nhập tái xuất có phải xuất hóa đơn và nộp thuế không?

Xuất hoá đơn và nộp thuế là nghĩa vụ bắt buộc khi tham gia kinh doanh đối với mỗi cá nhân hoặc doanh nghiệp. Tạm nhập tái xuất hàng hóa là một trong những hình thức kinh doanh khá đặc thù ở Việt Nam. Nhiều người thắc mắc về việc doanh nghiệp thực hiện tạm nhập tái xuất hàng hóa có bắt buộc phải xuất hoá đơn và nộp thuế không?

Read more