Một số lưu ý thường gặp khi sử dụng hoá đơn điện tử

Hóa đơn điện tử đem đến cho kế toán nhiều lợi ích cả về mặt thời gian, chi phí cũng như hiệu suất làm việc. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng kế toán không thể tránh khỏi những vướng mắc. Sau đây là một số lưu ý đối với hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và thông tư 78/2021/TT-BTC.

Read more

Mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT: Mẫu tờ khai đăng ký, thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử

Để bắt đầu sử dụng HĐĐT, Người nộp thuế có thể tự khai và nộp mẫu Đăng ký thông tin sử dụng hóa đơn điện tử (Mẫu số: 01/ĐKTĐ-HĐĐT) ngay trên website của Tổng cục thuế hoặc liên hệ với đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử để được hỗ trợ.

Read more