Khoản phụ cấp trang phục có tính thuế thu nhập cá nhân không?

Tiền phụ cấp trang phục có thể hiểu là khoản tiền mà doanh nghiệp chi phục vụ việc may đồng phục cho người lao động. Có những doanh nghiệp cấp phát trang phục, có những doanh nghiệp sẽ trợ cấp bằng tiền. Vậy theo quy định hiện hành khoản trợ cấp cho người lao động này có bị tính thuế thu nhập cá nhân hay không?

Read more