Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng khuyến mại được quy định như thế nào?

Thu nhập từ trúng thưởng chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

 • Thu nhập từ trúng thưởng khuyến mại
 • Thu nhập từ trúng thưởng xổ số
 • Thu nhập từ trúng thưởng cá cược, casino, trò chơi, cuộc thi có thưởng

Đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế theo tháng/quý áp dụng cho cá nhân cư trú và không cư trú (Mẫu 06/TNCN) cho phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng (cụ thể từng trường hợp)

Các hình thức trúng thưởng:

a/Trúng thưởng xổ số do các công ty phát hành trả thưởng

b/Trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại khi tham gia mua bán hang hóa, dịch vụ theo quy định của Luật Thương Mại

c/Trúng thưởng trong các hình thức cá cược, đặt cược được pháp luật cho phép

d/Trúng thưởng trong các trò chơi, cuộc thi có thưởng và các hình thức trúng thưởng khác do các tổ chức kinh tế, cơ quan hành chính, sự nghiệp, các đoàn thể và các tổ chức, cá nhân khác tổ chức

Tại Điều 92 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 quy định các hình thức khuyến mại: “Điều 92. Các hình thức khuyến mại

 1. Đưa hàng hóa mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền.
 2. Tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền.
 3. Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc diện Nhà nước quản lý giá thì việc khuyến mại theo hình thức này được thực hiện theo quy định của Chính phủ.
 4. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ để khách hàng được hưởng một hay một số lợi ích nhất định.
 5. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.
 6. Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.
 7. Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức khác.
 8. Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.
 9. Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận.”

-Tại điểm b, khoản 6 và khoản 10 Điều 3 Luật Thuế TNCN 2007 quy định:

“6. Thu nhập từ trúng thưởng, bao gồm:

…b) Trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại;

…10. Thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khóan, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.”

– Tại điểm b, khoản 6, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn “6. Thu nhập từ trúng thưởng

……b) Trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại khi tham gia mua bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của Luật Thương mại.”

Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng khuyến mại được quy định như thế nào?

Căn cứ điểm g khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng như sau:

Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế

 1. Khấu trừ thuế

g) Thu nhập từ trúng thưởng

Tổ chức trả tiền thưởng có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thưởng cho cá nhân trúng thưởng. Số thuế khấu trừ được xác định theo hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư này.

 1. Chứng từ khấu trừ

a) Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều này phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ. Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thì không cấp chứng từ khấu trừ.

Như vậy, tổ chức trả tiền thưởng có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thưởng cho cá nhân trúng thưởng và phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ theo quy định pháp luật.

Thuế thu nhập cá nhân với thu nhập từ khuyến mại quy định như thế nào?

Công văn 3929/TCT- TNCN hướng dẫn như sau:

Trường hợp Công ty cho, tặng hiện vật cho khách hàng không thu tiền mà hiện vật là tài sản phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng với cơ quan quản lý nhà nước thì thu nhập mà khách hàng nhận được thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân từ quà tặng. Trường hợp Công ty thực hiện chương trình khuyến mại theo quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều 92 của Luật Thương mại thì khoản tiền/hiện vật cá nhân nhận được từ hoạt động trúng thưởng vượt trên 10 triệu đồng thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân từ trúng thưởng.

All Services

Previous PostNext Post

Leave a Reply