Trong định hướng xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2023, ngành thuế sẽ tăng cường thanh tra các doanh nghiệp có dư địa thu lớn hoặc có rủi ro cao về hoàn thuế giá trị gia tăng, gian lận về hoá đơn…

  1. Khái niệm

– Khái niệm:

+ Kiểm tra thuế là hoạt động thường xuyên mang tính nghiệp vụ của cơ quan quản lý thuế nhằm đánh giá tính đầy đủ, chính xác của các thông tin, chứng từ trong hồ sơ thuế hoặc đánh giá việc tuân thủ pháp luật của người nộp thuế.

+ Thanh tra thuế là hoạt động của cơ quan quản lý thuế nhằm đánh giá việc chấp hành pháp luật của người nộp thuế, xác minh và thu thập chứng cứ để xác định hành vi vi phạm pháp luật về thuế dựa trên cơ sở phân tích thông tin, dữ liệu liên quan đến người nộp thuế.

– Tính chất công việc

+ Kiểm tra thuế là công việc thường xuyên mang tính nghiệp vụ của cơ quan quản lý thuế.

+ Thanh tra thuế là công việc được tiến hành theo kế hoạch hoặc đột xuất của cơ quan quản lý thuế.

– Địa điểm thực hiện

+ Kiểm tra thuế: Tại cơ quan thuế hoặc tại trụ sở của người nộp thuế.

+ Thanh tra thuế: Chỉ thực hiện tại trụ sở của người nộp thuế.

  1. Tập trung thanh kiểm tra thuế những ngành nghề nào?

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, ngày 03/10/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn 10039/BTC-TTr năm 2022 về hướng dẫn, định hướng xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2023.

Theo đó, Công văn 10039/BTC-TTr năm 2022 định hướng xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2023 đối với Tổng cục Thuế, trong đó yêu cầu tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp thuộc ngành nghề, lĩnh vực có dư địa thu lớn hoặc có rủi ro cao như:

– Dầu khí; xăng dầu;

– Điện lực; viễn thông;

– Ngân hàng; bảo hiểm; chứng khoán; cho thuê tài chính;

– Dược phẩm; bất động sản; hạ tầng; khu công nghiệp;

– Công ty xổ số kiến thiết;

– Kinh doanh dịch vụ cảng; xây dựng; sản xuất, kinh doanh nguyên vật liệu xây dựng;

– Doanh nghiệp khai thác kinh doanh cát, sỏi lòng sông;

– Khai thác vàng;

– Sản xuất, kinh doanh hàng tiêu dùng; kinh doanh bán lẻ;

– Sản xuất, kinh doanh phân bón;

– Sản xuất kinh doanh sản phẩm từ nhựa; nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản;

– Truyền thông quảng cáo; thương mại điện tử;

– Sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy trong nước;

Ngoài ra, tập trung thanh kiểm tra đối với:

– Các tập đoàn, tổng công ty, công ty có phát sinh số thu nộp thuế lớn; các doanh nghiệp quy mô lớn nhiều năm chưa được thanh tra, kiểm tra thuế;

– Các doanh nghiệp phát sinh chuyển nhượng vốn, thương hiệu, chuyển nhượng dự án, chia tách, sáp nhập;

– Các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, chuyển giá, kết quả hoạt động kinh doanh lỗ nhiều năm.

– Các doanh nghiệp có rủi ro cao về hoá đơn;

– Các doanh nghiệp có rủi ro về hoàn thuế và các doanh nghiệp có nguồn thông tin rủi ro từ cơ quan Hải quan chuyển sang;

– Các doanh nghiệp được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế theo các Luật thuế và Hiệp định.

  1. Tổng cục Thuế bổ sung ngành nghề để thanh kiểm tra quyết toán thuế năm 2023?

Ngày 02/8/2023, Tổng cục Thuế đã có Công văn 3288/TCT-TTKT năm 2023 về việc xây dựng chuyên đề thanh tra, kiểm tra loại hình dịch vụ du lịch.

Tổng cục Thuế cho biết thời gian qua, một số cơ quan báo chí đưa tin về nội dung các doanh nghiệp kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ du lịch tại Việt Nam có dấu hiệu lừa đảo và trốn thuế.

Theo đó, động thái này thực hiện nhằm tăng cường công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp kinh doanh loại hình dịch vụ du lịch.

Cụ thể, thực hiện ra soát các doanh nghiệp kinh doanh các gói “sở hữu kỳ nghỉ du lịch” trên địa bàn, đánh giá rủi ro đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch (có đăng ký mã ngành nghề “Dịch vụ lưu trú ngắn ngày có mã ngành 155 và “Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch” có mã nganh N79).

Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục thuế xây dựng chuyên đề thanh tra, kiểm tra trong năm 2023 đối với các doanh nghiệp có kết quả đánh giá rủi ro cao, tập trung thanh tra, kiểm tra dác doanh nghiệp kinh doanh các gói “sở hữu kỳ nghỉ du lịch” để làm rõ các hành vi vi phạm về thuế và xử lý kịp thời theo quy định và báo cáo kết quả chuyên đề trước ngày 31/1/2024.

Tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế dưới đây:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply