Một số lưu ý khi lập bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào không có hóa đơn

Bảng kê hàng hóa/dịch vụ mua vào không quá khó lập. Tuy nhiên, khi lập bảng kê, các doanh nghiệp cần lưu ý:

– Doanh nghiệp cần thống kê số lượng mặt hàng/sản phẩm mua vào mà không có hóa đơn của người bán để lập bảng kê khai. Khi lập bảng kê, cần thực hiện theo thứ tự mua hàng, thời gian mua hàng. Trong bảng cần được điền đầy đủ các chỉ tiêu và có tổng hợp bảng kê theo tháng.

– Hàng hóa được lập vào bảng kê phải căn cứ dựa theo chứng từ mua bán của cả hai bên. Trong chứng từ có ghi rõ số lượng, giá trị hàng hóa, thời gian mua hàng và địa chỉ, số CMT/CCCD của người bán. Đồng thời, chứng từ mua bán phải có đủ chữ ký của cả hai bên.

– Nếu có đơn vị tổ chức thu mua ở trạm thu mua, trong đó các trạm thu mua phân bổ ở nhiều nơi thì từng trạm phải lập bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào không có hóa đơn riêng. Sau đó, doanh nghiệp tổng hợp các bảng kê thành một bảng chung, thống nhất.

– Phía dưới tiêu đề phải ghi ngày… tháng… năm mà công ty lập bảng kê hàng hóa dịch vụ không có hóa đơn khi mua vào.

– Ngày/tháng/năm mua hàng: ghi theo thứ tự, thời gian thực tế mua hàng trong chứng từ.

–  Ngày/tháng/năm ở phía cuối bảng kê, ở phía trên phần ký tên, đóng dấu của chủ doanh nghiệp: ghi theo ngày/tháng/năm chủ doanh nghiệp đóng dấu, xác nhận bảng kê. Ngày đóng dấu có thể khác với ngày lập bảng kê.

– Thống kê đầy đủ các mặt hàng mua trong tháng trên bảng kê theo thứ tự thời gian mua hàng.

– Doanh nghiệp có thể lập bảng kê khai hàng hóa dịch vụ mua vào không có hóa đơn đối với cả các hàng hóa mua bằng tiền mặt hoặc thanh toán không dùng tiền mặt. Các hàng hóa này đều được tính vào chi phí được trừ mà không cần chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

– Trường hợp đơn vị mua hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn với giá cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua hàng thì cơ quan thuế sẽ căn cứ vào giá trị ở thời điểm mua hoặc giá các sản phẩm cùng loại để xác định chi phí được trừ khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp.

Các trường hợp mua hàng lập bảng kê 01/TNDN theo quy định

Theo Mục 2.4, Khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định:

Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ (không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư 78/2014/TT-BTC) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp:

– Mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra;

– Mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công không kinh doanh trực tiếp bán ra;

– Mua đất, đá, cát, sỏi của hộ, cá nhân tự khai thác trực tiếp bán ra;

– Mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt;

– Mua tài sản, dịch vụ của hộ, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra;

– Mua hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, hộ kinh doanh (không bao gồm các trường hợp nêu trên) có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (100 triệu đồng/năm).

Ví dụ:

Theo Thông tư 78/2014/TT-BTC thì những khoản chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa dịch vụ được phép lập bảng kê thu mua hàng theo mẫu trong các trường hợp mua hàng nông sản, hải sản, thủy sản của người đánh bắt trực tiếp bán ra, mua đồ dùng,tài sản, dịch vụ của hộ gia đình cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra. mua hàng hóa dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng ( 100 triệu đồng/ năm). Tôi đang công tác tại cơ quan nhà nước sử dụng ngân sách nhà nước và được giao nhiệm vụ mua bán hàng hóa phục vụ hoạt động của cơ quan. xin cho hỏi đối với nhiệm vụ chi mua hàng hóa dịch vụ không có hóa đơn( mua hàng nông sản, mua hàng của hộ kinh doanh được miễn thuế…) thì tôi có được lập bảng kê mua hàng làm chứng từ được tính vào chi phí phục vụ của cơ quan để thanh toán như quy định đối với doanh nghiệp không. Có quy định giá trị hàng hóa bao nhiêu tiền thì được phép lập bảng kê mua hàng không? Do tại cơ quan kế toán yêu cầu tôi cứ mua hàng 200.000 nghìn trở lên là phải có hóa đơn đỏ của ngành thuế phát hành và thanh toán theo hình thức không dùng tiền mặt.

Trả lời: Trường hợp đơn vị có hoạt động sản xuất, kinh doanh, đã đăng ký thuế với cơ quan thuế,  hạch toán kế toán theo chế độ kế toán doanh nghiệp, có phát sinh hoạt động mua hàng hóa, dịch vụ của hộ gia đình cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (100 triệu đồng/ năm) không có hóa đơn thì đơn vị lập Bảng kê (theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC) kèm theo chứng từ thanh toán để hạch toán chi phí được trừ khi tính thuế TNDN theo hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC. Các khoản chi phí này không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Lưu ý: Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực. Các khoản chi phí này không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply