Thời điểm xác định doanh thu tính thuế GTGT sẽ khác nhau, tùy thuộc vào loại hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp cung cấp. Vậy thời điểm xác định thuế GTGT đối với công trình là khi nào? Cùng xem tình huống sau để nắm được vấn đề này.

Chi tiết câu hỏi

Công ty tôi ký hợp đồng thi công với các nhà thầu chính và chủ đầu tư hạng mục hệ thống thông gió hút khói cho các dự án, công trình xây dựng nhà xưởng, trung tâm thương mại và các toà nhà cao tầng. Hợp đồng thi công bao thầu nguyên vật liệu gồm: Vật tư chính, vật tư phụ và tiêu hao, máy móc thiết bị và nhân công lắp đặt, vận chuyển. Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 28/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT: Tại Khoản 5 Điều 8 quy định về thời điểm xác định thuế GTGT: “5. Đối với xây dựng, lắp đặt, bao gồm cả đóng tàu, là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền…”. Tại Khoản 9 Điều 7 quy định: “9. Đối với xây dựng, lắp đặt, là giá trị công trình, hạng mục công trình hay phần công việc thực hiện bàn giao chưa có thuế GTGT. a) Trường hợp xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu là giá xây dựng lắp đặt bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu chưa có thuế GTGT. b) Trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, giá tính thuế là giá trị xây dựng, lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu và máy móc thiết bị chưa có thuế GTGT…”. Công ty tôi căn cứ hướng dẫn thời điểm và giá tính thuế GTGT trên nên từ ngày 1/2/2022 công ty tôi nghiệm thu công trình và xuất hoá đơn GTGT 8% theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, công ty tôi tra cứu danh mục sản phẩm dịch vụ, công trình như mô tả trên không nằm trong danh mục hàng hoá, dịch vụ không được giảm thuế GTGT quy định tại Phụ lục I, II, III ban hành theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP. Xin hỏi, công ty tôi xác định đã đúng thuế suất chưa?

Trả lời:

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hỏi và phát triển kinh tế – xã hội:

Tại Điều 1 quy định giảm thuế GTGT:

“1. Giảm thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: …

2. Mức giảm thuế GTGT

a) Cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại Khoản 1 Điều này”.

Tại Điều 3 quy định về hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện:

“1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2022.

Điều 1 Nghị định này được áp dụng kể từ ngày 1/2/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Điều 2 Nghị định này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022”.

Tại Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ:

Tại Khoản 4 Điều 9 quy định thời điểm lập hóa đơn:

“4. Thời điểm lập hóa đơn đối với một số trường hợp cụ thể như sau:

… c) Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt, thời điểm lập hóa đơn là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền…”.

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT:

Tại Khoản 5 Điều 8 quy định thời điểm xác định thuế GTGT:

“5. Đối với xây dựng, lắp đặt; bao gồm cả đóng tàu, là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền…”.

Căn cứ các quy định, trường hợp hoạt động xây dựng, lắp đặt có thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền, được xác định từ ngày 1/2/2022 đến hết ngày 31/12/2022 thì thuộc trường hợp được giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP.

Đề nghị công ty ông Cường nghiên cứu các quy định pháp luật nêu trên và đối chiếu với tình hình thực tế để thực hiện theo đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc về chính sách thuế đề nghị ông cung cấp hồ sơ cụ thể và liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được giải đáp cụ thể.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử chính phủ

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply