Khoản tài trợ làm nhà tình nghĩa có được tính vào chi phí?

Chi tài trợ làm nhà tình nghĩa cho người nghèo sẽ được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nếu doanh nghiệp cung cấp đầy đủ hồ sơ và tài trợ đúng đối tượng. Các bạn có thể tham khảo cách xử lý chi tài trợ làm nhà tình nghĩa cho người nghèo thông qua bài viết dưới đây nhé.

Read more

Hướng dẫn doanh nghiệp xác định ưu đãi thuế TNDN

* Về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng:
– Căn cứ Khoản 4 Điều 14 Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008 của Quốc hội (được bổ sung tại Khoản 8 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN); Read more

Trích lập quỹ khoa học công nghệ trong doanh nghiệp

Các doanh nghiệp muốn đầu tư nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ nhưng chưa hiểu rõ các quy định liên quan. Các khoản chi của quỹ chỉ được cơ quan thuế chấp nhận khi đáp ứng các điều kiện như sử dụng đúng mục đích và phải có đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp.

Read more

Các khoản chi phí bị khống chế khi tính thuế TNDN 2023

Trong quá trình hoạt động thực tế của mỗi doanh nghiệp, có rất nhiều khoản chi mà doanh nghiệp phải chi ra để duy trì hoạt động của mình. Nhưng không phải khoản chi thực tế nào do doanh nghiệp chi ra đều được tính là chi phí được trừ của doanh nghiệp. Vì theo luật quản lý thuế và các văn bản pháp luật hiện hành, mỗi khoản chi đều phải đáp ứng những tiêu chí nhất định đã được quy định.

Read more

Phạt kê khai sai thuế thu nhập doanh nghiệp và cách xử lý

Doanh nghiệp cố tình kê khai sai thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng hoàn thuế. Trường hợp bị phát hiện gian lận doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với mức phạt nghiêm trọng. Vậy mức phạt kê khai sai thuế thu nhập doanh nghiệp và cách xử lý giúp doanh nghiệp tránh rủi ro như thế nào.

Read more