Theo quy định tại Điểm 2.22, khoản 2, Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi bổ sung tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC) thì các khoản chi tài trợ cho giáo dục (bao gồm cả chi tài trợ cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp) sẽ được đưa vào chi phí được trừ nếu chi cho đúng đối tượng và có đầy đủ hồ sơ xác định khoản tài trợ. Vậy, đối tượng ở đây là những đối tượng nào? Hồ sơ xác định khoản tài trợ bao gồm những gì? Các bạn tham khảo bài viết dưới đây.

1. Đối tượng nhận tài trợ:

 • Tài trợ cho các trường học công lập, dân lập và tư thục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo mà không phải là để góp vốn, mua cổ phần trong các trường học;
 • Tài trợ cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập và hoạt động của trường học;
 • Tài trợ cho các hoạt động thường xuyên của trường;
 • Tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên thuộc các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở sở giáo dục đại học được quy định tại Luật Giáo dục (tài trợ trực tiếp cho học sinh, sinh viên hoặc thông qua các cơ sở giáo dục, thông qua các cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật);
 • Tài trợ cho các cuộc thi về các môn học được giảng dạy trong trường học mà đối tượng tham gia dự thi là người học;
 • Tài trợ để thành lập các Quỹ khuyến học giáo dục

2. Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho giáo dục bao gồm:

 • Biên bản xác nhận khoản tài trợ (theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC) có chữ ký của:
 • Nhà tài trợ: Người đại diện cơ sở kinh doanh
 • Đơn vị nhận tài trợ: đại diện của cơ sở giáo dục hợp pháp, học sinh, sinh viên (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ)
 • Hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật)
 • Chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền)

3. Một số công văn tham khảo

Công văn 2614/BTC-TCT ngày 26/02/2016

“Trường hợp DNTN Cỏ May có các khoản chi phí tài trợ xây dựng công trình ký túc xá sinh viên Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh (trường đại học công lập) phục vụ miễn phí cho sinh viên nghèo thì được xác định là khoản chi tài trợ cho giáo dục. Khoản chi tài trợ nêu trên được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu có đủ hồ sơ, hóa đơn, chứng từ theo quy định tại Điểm 2.23 Khoản 2 Điều 6 Thông tu số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”

Công văn 37325/CT-TTHT ngày 4/6/2018

“Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Trung tâm nghiên cứu địa kỹ thuật chi tài trợ cho hoạt động giáo dục đào tạo của Trường Đại học Mỏ địa chất, có đầy đủ hồ sơ xác định khoản chi tài trợ cho giáo dục theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên thì khoản chi tài trợ cho giáo dục này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.”

Công văn 29282/CT-TTHT ngày 6/5/2019

“Trường hợp Trường Hàn Quốc tại Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 3578/QĐ-BGD&ĐT ngày 13/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục không trái với quy định của pháp luật tại Việt Nam và nhận các khoản tài trợ của Công ty cổ phần Everpia theo quy định tại điểm 2.2 khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC thì Công ty cổ phần Everpia được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN các khoản tài trợ này nếu có đầy đủ hồ sơ theo quy định.”

Công văn 3293/TCT-CS ngày 19/8/2019

“Trường hợp Trường Đài Bắc tại thành phố HCM hoạt động theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, khuyến học, không nhằm mục đích lợi nhuận và quy định tại các văn bản khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ.

 • Các cá nhân cư trú tại Việt nam có tài liệu chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC thì được giảm trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN.
 • Các doanh nghiệp thực hiện tài trợ giáo dục cho Trường Đài Bắc, trong đó các khoản tài trợ được triển khai theo đúng quy định của pháp luật về giáo dục, đào tạo thì khoản tài trợ nêu trên của các doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nếu có đủ chứng từ và hồ sơ tài trợ theo quy định tại Điểm 2.22 Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên.”

VinaTas – Đại lý Thuế

(Vui lòng ghi rõ nguồn khi copy bài viết)

Previous PostNext Post

Leave a Reply