Sau khi nộp hồ sơ quyết toán thuế thì bao nhiêu ngày sẽ được hoàn thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật?

Câu hỏi: Tôi đã nộp hồ sơ trên trang https://canhan.gdt.gov.vn/ để quyết toán thuế TNCN năm 2021 (đã đính kèm các chứng từ liên quan). Sau đó cùng ngày, tôi có đến cơ quan thuế để nộp hồ sơ chứng từ bản giấy và các giấy tờ khác, và được cán bộ thuế tư vấn là tôi chỉ cần nộp hồ sơ qua online là đã hoàn thành, còn giấy tờ liên quan khác của tôi đã được nộp vào năm 2021 nên không phải nộp nữa. Và tôi đã kiểm tra trên trang web thì thấy tình trạng của tôi là TMS – Gói tin hạch toán thành công nhưng đến nay vẫn chưa nhận được thông báo hay tiền chuyển vào tài khoản. Vậy khoản bao lâu thì tôi được nhận tiền?

Trả lời:

Định nghĩa:

Căn cứ theo Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn, có thể hiểu, hoàn thuế thu nhập cá nhân là việc người nộp thuế được hoàn trả lại phần tiền thuế thu nhập cá nhân đã nộp thừa khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Khi nào thì người nộp thuế được hoàn thuế thu nhập cá nhân?

Các trường hợp được hoàn thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 như sau:

– Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số tiền thuế cần nộp

– Thu nhập tính thuế chưa đến mức nộp thuế nhưng cá nhân đã nộp

– Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo quy định tại Điều 75 Luật Quản lý thuế 2019 thì thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế được quy định như sau:

Điều 75. Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế

1. Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, chậm nhất là 06 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan quản lý thuế có thông báo về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế phải quyết định hoàn thuế cho người nộp thuế hoặc thông báo chuyển hồ sơ của người nộp thuế sang kiểm tra trước hoàn thuế nếu thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 73 của Luật này hoặc thông báo không hoàn thuế cho người nộp thuế nếu hồ sơ không đủ điều kiện hoàn thuế.

Trường hợp thông tin khai trên hồ sơ hoàn thuế khác với thông tin quản lý của cơ quan quản lý thuế thì cơ quan quản lý thuế thông báo bằng văn bản để người nộp thuế giải trình, bổ sung thông tin. Thời gian giải trình, bổ sung thông tin không tính trong thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế.

2. Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế, chậm nhất là 40 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý thuế có thông báo bằng văn bản về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế phải quyết định hoàn thuế cho người nộp thuế hoặc không hoàn thuế cho người nộp thuế nếu hồ sơ không đủ điều kiện hoàn thuế.

3. Quá thời hạn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, nếu việc chậm ban hành quyết định hoàn thuế do lỗi của cơ quan quản lý thuế thì ngoài số tiền thuế phải hoàn trả, cơ quan quản lý thuế còn phải trả tiền lãi với mức 0,03%/ngày tính trên số tiền phải hoàn trả và số ngày chậm hoàn trả. Nguồn tiền trả lãi được chi từ ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

=> Do đó, tùy theo diện hoàn thuế mà sau 06 ngày hoặc tối đa 40 ngày cá nhân có thể nhận tiền hoàn thuế qua số tài khoản ngân hàng của mình hoặc nhận tiền mặt.

Có được hoàn thuế thu nhập cá nhân khi nộp hồ sơ muộn?

Theo Khoản 4, Điều 28 Thông tư số 111/2013/TT-BTC:

Điều 28. Hoàn thuế

  1. Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với những cá nhân đã đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế.
  2. Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân. Sau khi bù trừ, nếu còn số thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế nếu có đề nghị hoàn trả.
  3. Đối với cá nhân thuộc diện khai trực tiếp với cơ quan thuế có thể lựa chọn hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau tại cùng cơ quan thuế.
  4. Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.

Như vậy, cá nhân có số thuế nộp thừa, có đề nghị hoàn thuế TNCN của các năm trước (nếu có) mà nộp sau thời hạn quyết toán thuế TNCN thì không bị áp dụng phạt vi phạm hành chính với hành vi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế quá thời hạn.

Sau khi nhận được hồ sơ thì cơ quan thuế vẫn tiếp nhận hồ sơ và xử lý đề nghị hoàn thuế TNCN theo đúng quy định.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply