Các sai sót thường gặp khi kê khai thuế GTGT đầu ra. Kê khai thuế GTGT là công việc hàng tháng, hàng quý mà kế toán phải làm. Tuy nhiên, vẫn thường hay xảy ra các sai sót dẫn đến phải kê khai bổ sung, điều chỉnh.

Xác định sai giá trị tính thuế, xác định sai thời điểm. Ghi nhận doanh thu tính thuế GTGT, kê khai thiếu, thừa… là một số sai sót kế toán hay mắc phải. Sau đây là chi tiết các sai sót thường gặp khi kê khai thuế GTGT đầu ra.

1. Các sai sót thường gặp khi kê khai thuế GTGT đầu ra – liên quan đến việc xuất hóa đơn.

– Không xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu thanh toán theo tiến độ đối với các công trình xây dựng cơ bản, kinh doanh bất động sản, cơ sở hạ tầng.

– Không xuất hóa đơn theo khối lượng công việc xây dựng, lắp đặt đã hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao.

Cụ thể về thời điểm xuất hóa đơn như sau:

Đối với bán hàng hóa: là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua. Không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Đối với cung ứng dịch vụ: là ngày hoàn thành việc cung ứng DV. Không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Nếu thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng DV thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

Đối với hoạt động cung cấp điện sinh hoạt, nước sinh hoạt, DV viễn thông, dịch vụ truyền hình: Chậm nhất không quá bảy ngày kế tiếp kể từ ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ hoặc ngày kết thúc kỳ quy ước đối với việc cung cấp DV viễn thông, truyền hình.

Đối với xây dựng, lắp đặt: Là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành. Không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Lưu ý: ​
? Nếu giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ. Thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

? Đối với tổ chức kinh doanh BĐS, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng. Thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

Đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu: Người xuất khẩu tự xác định phù hợp với thỏa thuận giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.

Đối với bán xăng dầu, cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứng khoán: ngày lập hóa đơn thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên (kèm bảng kê hoặc chứng từ khác có xác nhận của hai bên) nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động mua bán hàng

Đối với việc bán dầu thô, khí thiên nhiên, dầu khí chế biến và một số trường hợp đặc thù thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.

Lập hóa đơn không đúng quy định.

– Không lập hóa đơn cuối ngày hoặc có lập nhưng ghi giá trị thanh toán thấp hơn giá thực thế thu tiền đối với trường hợp người mua không lấy hóa đơn.

– Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ để ngoài sổ sách. Tức là không nhập hóa đơn chứng từ mua vào để không phải xuất hóa đơn đầu ra.

– Xác định sai thời điểm ghi nhận doanh thu tính thuế GTGT.

Ví dụ: Trường hợp bán hàng trả chậm, trả góp chưa thu được tiền hay dịch thu cho thuê trả tiền trước cho nhiều kỳ đã xuất hóa đơn và thu tiền nhưng lại không kê khai tính thuế GTGT.

2. Sai sót thường gặp khi kê khai thuế GTGT đầu ra thứ hai. Xác định sai giá trị tính thuế GTGT.

– Bị sai giá trị tính thuế GTGT trong trường hợp xuất hóa đơn nhưng xác định không đúng giá đất được giảm trừ trong doanh thu tính thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà để bán, chuyển nhượng….

3. Sai sót thường gặp khi kê khai thuế GTGT đầu ra thứ 3. Không kê khai (kê khai sót) doanh thu tính thuế GTGT.

Bao gồm.

– Không kê khai doanh thu từ nhượng bán tài sản.

– Không kê khai tính thuế đối với TSCĐ thanh lý, bán phế liệu. phế phẩm.

– Không kê khai tính thuế GTGT đầu ra hàng cho, biếu tặng, trao đổi.

– Kê khai không đầy đủ hoặc kê khai doanh thu thấp hơn trên hóa đơn.

– Kê khai sót hóa đơn đã lập.

4. Các sai sót thường gặp khi kê khai thuế GTGT đầu ra – Kê khai khấu trừ thuế GTGT không đủ điều kiện khấu trừ.

– Đối với các khoản giảm trừ không đảm bảo thủ tục pháp lý theo đúng quy định.

Ví dụ. Không đảm bảo thủ tục về chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán.

– Vẫn khấu trừ thuế GTGT đối với hóa đơn có giá trị thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên thanh toán không qua ngân hàng.

– Hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo thủ tục xuất khẩu nhưng vẫn kê khai thuế GTGT 0%.

– Xác định và khai sai thuế suất hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

5. Các sai sót thường gặp khi kê khai thuế GTGT đầu ra đối với DN kinh doanh nhiều lĩnh vực.

– Có nhiều Công ty hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực. Thành lập nhiều chi nhánh trên các địa bàn khác nhau nhưng chỉ kê khai, nộp thuế GTGT đối với lĩnh vực kinh doanh chính mà không kê khai doanh thu đối với các hoạt động có khoản thu khác.

Tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế dưới đây:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply