Hàng năm, doanh nghiệp có phát sinh các khoản chi phí có tích chất phúc lợi, hỗ trợ, tài trợ các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp nhưng vẫn còn băn khoăn không biết có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN hay không?

  1. Quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN?

Căn cứ theo quy định tại Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi bởi Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC) như sau:

Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

  1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

  1. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.22. Chi tài trợ cho giáo dục (bao gồm cả chi tài trợ cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp) không đúng đối tượng quy định tại tiết a điểm này hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ nêu tại tiết b dưới đây:

a) Tài trợ cho giáo dục gồm: tài trợ cho các trường học công lập, dân lập và tư thục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của pháp luật về giáo dục mà khoản tài trợ này không phải là để góp vốn, mua cổ phần trong các trường học; Tài trợ cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập và hoạt động của trường học; Tài trợ cho các hoạt động thường xuyên của trường; Tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên thuộc các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở sở giáo dục đại học được quy định tại Luật Giáo dục (tài trợ trực tiếp cho học sinh, sinh viên hoặc thông qua các cơ sở giáo dục, thông qua các cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật); Tài trợ cho các cuộc thi về các môn học được giảng dạy trong trường học mà đối tượng tham gia dự thi là người học; tài trợ để thành lập các Quỹ khuyến học giáo dục theo quy định của pháp luật về giáo dục đào tạo.

Theo đó, các khoản chi tài trợ cho giáo dục gồm: tài trợ cho các trường học công lập, dân lập và tư thục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của pháp luật về giáo dục mà khoản tài trợ này không phải là để góp vốn, mua cổ phần trong các trường học; Tài trợ cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập và hoạt động của trường học; Tài trợ cho các hoạt động thường xuyên của trường thuộc các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

  1. Hồ sơ xác định khoản chi tài trợ cho giáo dục bao gồm những gì?

Tại Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi bởi Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC) quy định như sau:

Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

  1. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.22. Chi tài trợ cho giáo dục (bao gồm cả chi tài trợ cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp) không đúng đối tượng quy định tại tiết a điểm này hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ nêu tại tiết b dưới đây:

b) Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho giáo dục gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện cơ sở kinh doanh là nhà tài trợ, đại diện của cơ sở giáo dục hợp pháp là đơn vị nhận tài trợ, học sinh, sinh viên (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ) nhận tài trợ (theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC); kèm theo hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

Như vậy, hồ sơ xác định khoản chi tài trợ cho giáo dục sẽ bao gồm các giấy tờ, tài liệu nêu trên.

  1. Khoản chi tài trợ cho giáo dục có được tính là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN?

Tham khảo công văn số 23833/CTHN-TTHT ngày 17/04/2023 hướng dẫn chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với khoản tài trợ cho giáo dục:

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Trung tâm Hỗ trợ phát triển Khoa học kỹ thuật có khoản tài trợ về giáo dục nếu đúng đối tượng quy định tại tiết a điểm 2.23 khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC và có đầy đủ hồ sơ xác định khoản tài trợ theo quy định tại tiết b điểm 2.23 khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Tham khảo công văn 29282/CT-TTHT Hà Nội 2019 như sau:

Trường hợp trường Hàn Quốc tại Hà Nội được thành lập theo Quyết định 3578/QĐ-BGD&ĐT ngày 13/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục không trái với quy định của pháp luật tại Việt Nam.

Đồng thời, nhận các khoản tài trợ của Công ty cổ phần Everpia theo quy định tại điểm 2.22 khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì Công ty cổ phần Everpia được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN các khoản tài trợ này nếu có đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply