Việc điều chuyển tài sản giữa các đơn vị trong doanh nghiệp là hoạt động theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải lưu ý tuân thủ quy định về hóa đơn đơn và kê khai thuế GTGT.

Luật Doanh nghiệp năm 2020 cho phép các doanh nghiệp có quyền tổ chức lại công ty tùy theo nhu cầu trong quá trình hoạt động. Tổ chức lại doanh nghiệp bao gồm các hoạt động như: chia công ty, tách công ty, hợp nhất công ty, sáp nhập công ty và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Khi thực hiện tổ chức lại doanh nghiệp, thông thường sẽ có sự điều chuyển tài sản giữa các đơn vị. Hoặc với một doanh nghiệp đang hoạt động bình thường, sẽ có các hoạt động điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán độc lập. Vậy những trường hợp này có phải lập hóa đơn không? Quy định về kê khai và nộp thuế GTGT như thế nào? Các bạn cùng tham khảo các quy định liên qua nhé.

  1. Kê khai thuế GTGT

Căn cứ điểm b khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT như sau:

b) Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp; điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn.

Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một cơ sở kinh doanh thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải xuất hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định, trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 6 Điều này.

  1. Lập hóa đơn

Tại khoản 3 điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CP:

Điều 13. Áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

  1. Quy định về áp dụng hóa đơn điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý đối với một số trường hợp cụ thể theo yêu cầu quản lý như sau:

g) Trường hợp điều chuyển tài sản giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong tổ chức; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì tổ chức có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải lập hóa đơn.

h) Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một tổ chức, thì tổ chức có tài sản điều chuyển phải lập hóa đơn điện tử như bán hàng hóa.

  1. Các văn bản liên quan

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo các văn bản sau:

Công văn số 30380/CTHN-TTHT năm 2023 về hóa đơn, chứng từ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành:

  • Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Hòa Bình thực hiện điều chuyển tài sản cho Công ty TNHH Hòa Bình – chi nhánh Đà Nẵng (là đơn vị hạch toán độc lập) thì Công ty TNHH Hòa Bình phải lập hóa đơn điện tử như bán hàng hóa và giao cho Công ty TNHH Hòa Bình – chi nhánh Đà Nẵng theo quy định.

Công văn 31194/CTHN-TTHT 2022 xuất hóa đơn hoạt động điều chuyển tài sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành:

  • Trường hợp Công ty TNHH Eiwo Rubber Mfg (đăng ký phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) thực hiện điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán độc lập thì Công ty phải xuất hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Công văn 2594/TCT-CS 2020 xuất hóa đơn hoạt động điều chuyển tài sản do Tổng Cục Thuế ban hành:

  • Căn cứ quy định nêu trên, về nguyên tắc khi điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ gốc tài sản và không phải xuất hoá đơn.

Công văn 1074/CT-TTHT 2018 xuất hóa đơn hoạt động điều chuyển tài sản do Cục Thuế T.HCM ban hành:

  • Trường hợp Công ty thực hiện tách doanh nghiệp (Công ty CP ĐT & SX Long Sơn) thì khi điều chuyển tài sản cố định là máy móc thiết bị cho Công ty CP ĐT & SX Long Sơn Công ty không phải xuất hóa đơn, chỉ lập lệnh điều chuyển tài sản theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản.
  • Trường hợp Chi nhánh Công ty CP Long Sơn (hạch toán độc lập) điều chuyển tài sản cố định là máy móc thiết bị đến Công ty thì khi điều chuyển phải xuất hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply