Quy định mới nhất về kê khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản khác tỉnh?

Tình huống: Công ty chúng tôi có trụ sở chính tại Hà Nội nhưng là chủ đầu tư các dự án nhà ở tại các tỉnh khác (dự án nhà ở không thuộc diện được hoàn thuế, không kê khai mẫu 02).

Câu hỏi 1: Công ty chúng tôi phải kê khai từng tờ khai thuế GTGT của từng dự án ở từng tỉnh khác Hà Nội có đúng không? Nếu tại một tỉnh mà công ty chúng tôi có nhiều dự án nhà ở khác nhau thì Công ty chúng tôi có phải kê khai riêng thuế GTGT của từng dự án hay không hay được phép gộp để kê khai chung ?

Câu hỏi 2: Đối với những dự án đang đầu tư dang dở trước năm 2022 thì thực hiện xử lý thuế GTGT được khấu trừ trên tờ khai tại trụ sở chính như nào? Bởi thuế đầu vào thì đang kê khai trên tờ khai tại trụ sở chính nhưng 2022 thì kê khai thuế đầu ra trên tờ khai riêng tại tỉnh có dự án. Như vậy, công ty chúng tôi không được khấu trừ thuế đầu vào với thuế đầu ra, do đó phát sinh thuế GTGT phải nộp rất lớn.

Câu hỏi 3: Số thuế GTGT còn được khấu trừ hay phải nộp của từng dự án thì định kỳ hàng tháng/quý xử lý như thế nào?

Câu hỏi 4: Nếu sau khi kết thúc dự án mà số thuế GTGT của dự án còn được khấu trừ thì xử lý như nào?

Câu hỏi 5: Công ty chúng tôi bắt đầu phải kê khai riêng thuế GTGT của dự án ở tỉnh khác Hà Nội từ thời điểm nào của dự án đầu tư. Bởi vì, đối với một dự án đầu tư nhà ở sẽ có thời điểm nghiên cứu dự án sau đó đề xuất đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư và đầu tư dự án. Đối với mỗi giai đoạn đều phát sinh chi phí.

Bộ Tài Chính giải đáp thắc mắc câu hỏi trên như sau:

Căn cứ vào điểm b khoản 1 điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP:

  1. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với người nộp thuế có nhiều hoạt động, kinh doanh trên nhiều địa bàn cấp tỉnh theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều 45 Luật Quản lý thuế là cơ quan thuế nơi có hoạt động kinh doanh khác tỉnh, thành phố nơi có trụ sở chính đối với các trường hợp sau đây:

  1. b) Khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản của dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng (bao gồm cả trường hợp có thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ) tại nơi có hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Căn cứ các quy định trên, Cục thuế TP.Hà Nội có ý kiến như sau:

Câu trả lời 1: Trường hợp Công ty có dự án ở các tỉnh, thành phố khác TP Hà Nội thì thực hiện nộp hồ sơ khai thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản của dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng tại nơi có hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Nếu tại tỉnh, thành phố Công ty có nhiều dự án nhà ở khác nhau thì Công ty thực hiện kê khai tiếng thuế GTGT của từng dự án.

Câu trả lời 2: Đối với các dự án trước năm 2022 NNT đã kê khai thuế tập trung tại trụ sở chính thì NNT thực hiện tự xác định số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ tính thuế trước trên tờ khai GTGT của từng dự án. Căn cứ số thuế GTGT được khấu trừ sau khi tách riêng của từng dự án, NNT thực hiện kê khai điều chỉnh trên chỉ tiêu số thuế GTGT còn khấu trừ kỳ trước chuyển sang trên tờ khai thuế GTGT của trụ sở chính và tờ khai của từng dự án tại tỉnh, thành phố khác.

Câu trả lời 3: Số thuế GTGT còn khấu trừ hay phải nộp từng dự án thì định kỳ hàng tháng/quý NNT thực hiện nộp vào NSNN đối với số thuế phải nộp. Đối với số thuế còn khấu trừ đơn vị thực hiện kê khai số thuế còn khấu trừ kỳ trước chuyển sang trên các tờ khai của từng dự án kỳ tính thuế tiếp theo.

Câu trả lời 4: Sau khi kết thúc dự án Công ty còn số thuế GTGT Khấu trừ thì đơn vị thực hiện bù trừ số thuế còn khấu trừ với số thuế GTGT phải nộp trên các tờ khai của từng dự án kỳ tính thuế tiếp theo.

Câu trả lời 5: Công ty thực hiện kê khai riêng thuế GTGT của dự án đầu tư ở các tỉnh khác từ thời điểm Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ có hiệu lực (Ngày 5/12/2020).

Nguồn tham khảo: Bộ Tài Chính

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ KIỂM TOÁN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply