Vấn đề ngày lập khác ngày ký trên hóa đơn đã không còn xa lạ với các bạn kế toán. Một số trường hợp hóa đơn đã lập trước ngày 01/07/2023, nhưng vì lý do nào đó mà kế toán để qua 01/07/2023 mới ký hóa đơn. Như vậy trong trường hợp này, hóa đơn sẽ áp dụng theo mức thuế suất nào? 8% hay 10%. Để giải quyết vấn đề này, các bạn hãy tham khảo nội dung bài viết dưới đây nhé.

1. Thời điểm xác định thuế GTGT

Căn cứ theo Điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định thời điểm xác định thuế GTGT như sau:

Stt
Hoạt động
Thời điểm xác định thuế GTGT
1 Bán hàng hóa Là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu/quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa
2 Cung ứng dịch vụ Là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ/thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa
2.1 Cung ứng dịch vụ viễn thông Là thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu về cước dịch vụ kết nối viễn thông theo hợp đồng kinh tế giữa các cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông nhưng chậm nhất ≤02 tháng kể từ tháng phát sinh cước dịch vụ kết nối viễn thông
3 Cung cấp điện, nước sạch Là ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ để ghi trên hóa đơn tính tiền
4 Kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê Là thời điểm thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án/tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng
5 Xây dựng, lắp đặt, bao gồm cả đóng tàu Là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa
6 Nhập khẩu hàng hóa Là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan

2. Thời điểm lập hóa đơn

Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định thời điểm lập hóa đơn đối với bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ được như sau:

1. Thời điểm lập hóa đơn đối với bán hàng hóa (bao gồm cả bán tài sản nhà nước, tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước và bán hàng dự trữ quốc gia) là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

2. Thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp người cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền (không bao gồm trường hợp thu tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng cung cấp các dịch vụ: kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng).

3. Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

4. Thời điểm lập hóa đơn đối với một số trường hợp cụ thể như sau:

3. Lập hóa đơn trước ngày 01/07/2023 nhưng qua 01/7/2023 mới ký thì thuế suất bao nhiêu?

– Dựa vào các quy định về thời điểm xác định thuế GTGT và thời điểm lập hóa đơn thì đối với trường hợp cơ sở kinh doanh cung cấp hàng hóa, dịch vụ đã lập hóa đơn và hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao trước 01/7/2023 nhưng đến 01/7/2023 mới ký phải vẫn áp dụng thuế suất 10%.

Một số trường hợp khác:

– Thu tiền trước 01/07/2023 nhưng dịch vụ hoàn thành sau ngày 01/07/2023:

Có thể dựa theo công văn số 2688/BTC-TCT của Bộ Tài chính hướng dẫn DN giảm thuế trong giai đoạn áp dụng Nghị định 15/2022/NĐ-CP:

Cơ sở kinh doanh ký hợp đồng có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ, đã lập hoá đơn tại thời điểm thu tiền trước với thuế suất 10% nhưng dịch vụ hoàn thành trong thời gian áp dụng giảm thuế giá trị gia tăng xuống 8% thì:

+ Phần tiền đã lập hoá đơn trước ngày áp dụng giảm thuế không thuộc trường hợp được giảm thuế giá trị gia tăng.

+ Phần tiền còn lại chưa thanh toán, được lập hoá đơn sau ngày áp dụng chính sách giảm thuế VAT thì được áp dụng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng xuống còn 8%.

– Trước 01/7/2023, cơ sở kinh doanh cung cấp hàng hoá, dịch vụ nhưng sau 01/7/2023 mới lập hoá đơn với doanh thu bán hàng trước đó thì cơ sở này không được giảm thuế giá trị gia tăng và bị xác định là lập hoá đơn không đúng thời điểm.

4. Lập hoá đơn sai thời điểm, bị phạt thế nào?

Theo Điều 24 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, người vi phạm sẽ bị phạt như sau:

STT
Hành vi vi phạm
Mức phạt
1​
Lập hóa đơn không đúng thời điểm nhưng không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ;
Cảnh cáo​
2​
Lập hóa đơn không đúng thời điểm nhưng không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế (trừ trường hợp trên) Phạt tiền từ 03 – 05 triệu đồng
3​
Lập hóa đơn không đúng thời điểm (trừ 02 trường hợp trên) Phạt tiền từ 04 – 08 triệu đồng

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply