Ký hóa đơn sau ngày 01/07/2023, áp dụng thuế suất 8% hay 10%

Vấn đề ngày lập khác ngày ký trên hóa đơn đã không còn xa lạ với các bạn kế toán. Một số trường hợp hóa đơn đã lập trước ngày 01/07/2023, nhưng vì lý do nào đó mà kế toán để qua 01/07/2023 mới ký hóa đơn. Như vậy trong trường hợp này, hóa đơn sẽ áp dụng theo mức thuế suất nào? 8% hay 10%. Để giải quyết vấn đề này, các bạn hãy tham khảo nội dung bài viết dưới đây nhé.

Read more

Hướng dẫn khấu trừ 10% thuế TNCN trước khi trả cho người lao động

Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền phải trích nộp từ một phần tiền lương và nguồn thu khác của người tạo ra thu nhập đóng cho cơ quan Thuế để nộp vào ngân sách nhà nước. Vậy những trường hợp nào phải khấu trừ 10% thuế TNCN trước khi trả cho người lao động?

Read more