Khu chế xuất và khu phi thuế quan có mối liên hệ mật thiết, nhưng giữa chúng vẫn có những khác biệt nhất định. Cụ thể, cùng theo dõi bài viết dưới đây.

  1. Khu chế xuất là gì? Khu phi thuế quan là gì?

Theo khoản 2 Điều 2 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP, khu chế xuất là:

– Khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, cung ứng dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu;

– Được ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, có cơ quan hải quan kiểm tra, giám sát, kiểm soát hàng hóa xuất, nhập khẩu…

Còn theo khoản 1 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016, khu phí thuế quan là:

– Khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật;

– Có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện, hành khách xuất cảnh, nhập cảnh.

Căn cứ theo quy định tại khoản 20 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC: “Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại – công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa các khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu”.

Theo đó, khu chế xuất được coi là khu phi thuế quan, nói cách khác, khu chế xuất là “tập con” của khu phi thuế quan.

  1. Phân biệt khu chế xuất và khu phi thuế quan

Tuy là một trong các loại hình của khu phi thuế quan nhưng khu chế xuất vẫn có những điểm riêng biệt. Để có cái nhìn cụ thể hơn về khu chế xuất và khu phi thuế quan, bạn đọc tham khảo bảng so sánh sau:

Tiêu chí so sánh Khu chế xuất Khu phi thuế quan
Khái niệm Khu chế xuất là khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, cung ứng dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu; được ngăn cách với khu vực bên ngoài theo quy định áp dụng đối với khu phi thuế quan quy định tại pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện, hành khách xuất cảnh, nhập cảnh; quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.
Mục tiêu thành lập Nhằm tập trung sản xuất hàng xuất khẩu, cung ứng dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu Giúp hải quan và các cơ quan có liên quan dễ dàng thực hiện công việc kiểm tra, giám sát.
Tính chất ranh giới địa lý Có ranh giới địa lý được xác định trong Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật
Chính sách ưu đãi thuế – Thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn được áp dụng thuế suất ưu đãi 20% trong thời gian mười năm (10 năm)

– Được miễn tiền thuế 02 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 04 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới

– Được miễn tiền thuê đất 07 năm…

Hàng hóa ở khu phi thuế quan được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0% với từng trường hợp cụ thể…

Như vậy, khu phi thuế quan là một khái niệm rộng bao gồm khu chế xuất, còn khu chế xuất chỉ là một phần nhỏ trong khu phi thuế quan.

Khu phi thuế quan và khu chế xuất đều được thành lập dưới sự chấp thuận của Chính phủ để tập trung cho các hoạt động xuất/nhập khẩu, đảm bảo có ranh giới địa lý xác định để các cơ quan ban ngành dễ dàng kiểm tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp.

Đồng thời, khu thuế quan và khu chế xuất đều được hưởng nhiều chính sách ưu đãi về thuế giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí, nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường, tập trung mọi nguồn lực để nâng cao kim ngạch xuất khẩu cho thị trường Việt Nam.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply