Có cần lập Công ty tại nơi có dự án để thực hiện nghĩa vụ thuế?

Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp và đi vào hoạt động sẽ có rất nhiều thủ tục thực hiện tại cơ quan thuế nơi quản lý doanh nghiệp. Vậy trường hợp doanh nghiệp phát sinh doanh thu tại một địa bàn khác khác nơi cơ quan thuế đang quản lý thì DN có phải kê khai thuế tại nơi này không?

Read more