Có bắt buộc phải lập Công ty tại nơi có dự án để thực hiện nghĩa vụ thuế?

Kê khai thuế GTGT là một trong những thủ tục quan trọng của doanh nghiệp đối với cơ quan thuế trên từng sản phẩm, dịch vụ của mình. Trường hợp doanh nghiệp có dự án tại tỉnh khác trụ sở chính thì việc kê khai thuế sẽ thực hiện như thế nào?

Read more