Hóa đơn điện tử có được xuất âm không? Hướng dẫn điều chỉnh giảm hóa đơn

Hóa đơn điện tử có được xuất âm không? Trong nhiều trường hợp khi đã xuất hóa đơn điện tử, vì một số lý do nên người bán phải điều chỉnh giảm hóa đơn. Khi thực hiện điều chỉnh giảm, vấn đề hóa đơn điện tử điều chỉnh giảm giá trị có được ghi số âm không vẫn khiến khá nhiều người lúng túng.

Read more

Doanh nghiệp có thể lập một hóa đơn điều chỉnh cho nhiều hóa đơn sai sót

Đến thời điểm hiện tại, 100% tổ chức, doanh nghiệp đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Mặc dù giúp hạn chế được nhiều sai sót không đáng có so với hóa đơn giấy nhưng việc mắc phải những lỗi sai trong lúc lập hóa đơn điện tử là điều không thể tránh khỏi.

Read more