Trong quá trình sử dụng hóa đơn, không thể tránh khỏi sai sót. Vậy đối với trường hợp hóa đơn suất sai thuế suất, doanh nghiệp có bị phạt không?

  1. Quy định về thuế suất trên hóa đơn

Theo Điểm a, Khoản 5, Điều 12, Thông tư 219/2013/TT-BTC, việc ghi và tính thuế suất trên hóa đơn được quy định:

Trong quá trình lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ, cơ sở kinh doanh phải ghi rõ giá bán chưa thuế, thuế suất và tổng số tiền người mua phải thanh toán. Trường hợp hóa đơn chỉ ghi giá thanh toán trên hóa đơn, không ghi giá chưa thuế và thuế GTGT thì thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra sẽ tính căn cứ trên giá thanh toán được ghi trên hóa đơn, chứng từ.

Vì vậy, khi lập hóa đơn, kế toán phải ghi đúng thuế suất trên hóa đơn. Đối với doanh nghiệp kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ, nếu bán mặt hàng có thuế suất mà không ghi rõ giá chưa thuế, thuế suất và tiền thuế thì số tiền phải nộp sẽ được tính trên tổng giá thanh toán.

  1. Xuất sai thuế suất có bị phạt không?

Cùng tham khảo tình huống dưới đây được đăng tải trên trang của Bộ tài chính nhé.

Hỏi:

Kính gửi BTC và Tổng cục thuế. Công ty chúng tôi là doanh nghiệp tư vấn và thiết kế phối cảnh kiến trúc thuộc mã ngành 7117. Theo thông tin tôi mới tìm hiểu thì tại điều 9 thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hóa đơn xuất khẩu dịch vụ xuất cho khách hàng nước ngoài (sử dụng ngoài lãnh thổ Việt Nam) thì xuất VAT là 0%. Tuy nhiên, từ 2021 đến 2023 doanh nghiệp có xuất cho khách hàng ở Bồ Đào Nha 05 tờ hoá đơn đầu ra tống giá trị gần 300 triệu với VAT 8% (hoặc 10%). Vậy Doanh nghiệp có cần phải xuất điều chỉnh lại những hoá đơn này không? Và kê khai lại trên tờ khai thuế GTGT như thế nào cho hợp lí? Trường hợp doanh nghiệp không xuất hóa đơn thay thế điều chỉnh thì có bị phạt không, nếu bị phạt thì mức xử phạt như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ các quy định tại:

– Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế;

– Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn:

+ Điều 12 quy định về xử phạt hành vi khai sai, khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế không dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc không dẫn đến tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn;

+ Điều 16 quy định về xử phạt hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn;

– Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế suất thuế thuế giá trị gia tăng (GTGT) 0%;

– Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính hướng thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ:

+ Khoản 1 Điều 7 hướng dẫn về xử lý hóa đơn điện tử có sai sót;

+ Khoản 6 Điều 12 hướng dẫn về xử lý hóa đơn đã lập theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 có sai sót.

– Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty của độc giả có cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng tại nước ngoài và đáp ứng đủ điều kiện được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% theo hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 nhưng xuất hóa đơn sai thuế suất thì Công ty thực hiện điều chỉnh hóa đơn đã xuất theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 7 và khoản 6 Điều 12 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính. Việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế liên quan các hóa đơn điều chỉnh, thay thế thực hiện theo quy định Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019.

Pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể về việc xử phạt đối với hành vi xuất hóa đơn sai mức thuế suất như trình bày của độc giả. Tuy nhiên, việc xuất hóa đơn sai mức thuế suất có thể dẫn đến việc kê khai thuế sai và doanh nghiệp có thể bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai sai theo quy định tại Điều 12, Điều 16 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

  1. Cách xử lý xuất hóa đơn sai mức thuế suất

Căn cứ Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, hóa đơn điện tử có sai sót về thuế suất VAT sẽ được xử lý như sau:

* Nếu hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua

Người bán thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn điện tử theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT, ký số gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn cũ rồi gửi cho người mua.

* Nếu hóa đơn điện tử đã gửi cho người mua

Có thể lựa chọn một trong hai cách xử lý sau đây:

– Cách 1: Người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót: Lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót nếu các bên có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn đã lập có sai sót. Sau đó người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót. Hóa đơn điện tử điều chỉnh phải có dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.

– Cách 2: Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử có sai sót. Hóa đơn điện tử mới thay thế phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.

Người bán ký số trên hóa đơn điện tử mới điều chỉnh hoặc thay thế cho hóa đơn điện tử sai sót sau đó gửi cho người mua (với hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế) hoặc gửi cơ quan thuế để được cấp mã cho hóa đơn mới rồi gửi cho người mua (với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế).

Lưu ý: Trường hợp có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn có sai sót thì các bên lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót trước khi người bán lập hóa đơn điện tử thay thế.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply