Sai sót thường gặp khi quyết toán thuế thu nhập DN

Căn cứ quy định về doanh thu quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp tại Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 và Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/201 của Bộ Tài chính quy định về xác định doanh thu quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp, Cục Thuế lưu ý một số sai sót thường gặp khi quyết toán thuế như sau:

Read more

Doanh thu trong hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC

Hợp đồng hợp tác kinh doanh là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế. Đây là hình đầu thức đầu tư trực tiếp, linh hoạt và hiệu quả được các nhà đầu tư cũng như pháp luật của các quốc gia trên toàn thế giới công nhận.

Read more

Lập nhiều hóa đơn thay thế thì phải ghi nhận doanh thu vào thời điểm nào?

Trong quá trình bán hàng và xuất hóa đơn, việc lập hóa đơn sau đó phát hiện sai sót là tình trạng xảy ra thường xuyên của mỗi doanh nghiệp. Đây cũng là vấn đề quan trọng bắt buộc mỗi kế toán phải nắm chắc “trong lòng bàn tay” nhằm tránh những vi phạm không đáng có trong quá trình lập, xuất hóa đơn.

Read more