Trong quá trình bán hàng và xuất hóa đơn, việc lập hóa đơn sau đó phát hiện sai sót là tình trạng xảy ra thường xuyên của mỗi doanh nghiệp. Đây cũng là vấn đề quan trọng bắt buộc mỗi kế toán phải nắm chắc “trong lòng bàn tay” nhằm tránh những vi phạm không đáng có trong quá trình lập, xuất hóa đơn.

Việc xử lý hóa đơn đã lập có sai sót lần đầu tại điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP đã hướng dẫn rất cụ thể. Tuy nhiên, việc xử lý hóa đơn khi hóa đơn điều chỉnh/thay thế tiếp tục sai sót thì vẫn còn làm cho nhiều bạn kế toán gặp khó khăn. Cụ thể, tại điều 7 thông tư 78/2021/TT-BTC quy định như sau:

Điều 7. Xử lý hóa đơn điện tử, bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót trong một số trường hợp

1. Đối với hóa đơn điện tử:

c) Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và người bán đã xử lý theo hình thức điều chỉnh hoặc thay thế theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, sau đó lại phát hiện hóa đơn tiếp tục có sai sót thì các lần xử lý tiếp theo người bán sẽ thực hiện theo hình thức đã áp dụng khi xử lý sai sót lần đầu;

Như vậy, trong quy định trên chỉ hướng dẫn người bán sẽ thực hiện theo hình thức đã áp dụng khi xử lý sai sót lần đầu. Để các daonh nghiệp hiểu rõ hơn về quy định trên, mới đây Tổng Cục Thuế ban hành văn bản số 1647/TCT-CS ngày 10/05/2023 hướng dẫn cụ thể hơn về trường hợp xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót khi phát hiện hóa đơn điều chỉnh/thay thế đã lập tiếp tục bị sai sót. Để tìm hiểu cụ thế văn bản này, các bạn có thể tham khảo bài viết theo đường link dưới đây của danketoan nhé:

Cách xử lý hóa đơn đã lập có sai sót đã giải quyết xong. Tuy nhiên, còn một vấn đề mà các bạn kế toán hay mắc sai lầm đó là phải kê khai doanh thu- chi phí vào ngày nào? Ngày lập hóa đơn gốc, hay hày lập tờ hóa đơn điều chỉnh/thây thế cuối cùng? Đây là vấn đề hết sức quan trọng, bởi vì khi kê khai doanh thu – chi phí sai thời điểm, có thể dẫn tới thiếu tiền thuế phải nộp của DN dẫn đến các rủi ro không đáng có. Để giải quyết vấn đề này, các bạn hãy tham khảo tình huống hỏi đáp dưới đây trên trang của Bộ Tài Chính mới được đăng tải ngày 07/06/2023 nhé:

Tình huống:

Kính gửi tổng cục thuế. Chúng tôi có một hóa đơn 03 ngày 24/04/2023 xuất vào cty khu chế xuất và vừa kí hóa đơn song tôi phát hiện sai về thuế suất, tôi làm hóa đơn 04 thay thế cho hóa đơn 03 ngày 24/04/2023. và sau khi xuất hàng thông quan các thủ tục song xuôi đến ngày 26/05/2023 phát hiện sai sót hđ 04 ngày 24/04/2023 sai về số lượng hàng hóa , bây giờ cho tôi hỏi tôi xuất hóa đơn tiếp ĐIều CHỈNH hóa đơn 04 ngày 24/04/2023 được không? Và thời gian ghi nhận chi phí của tôi là hóa đơn 03 ngày 24/04/2023? hay hóa đơn chuẩn bị xuất ngày 26/05/2023 này?

Câu trả lời như sau:

Căn cứ các quy định trên và nội dung trình bày tại văn bản của Công ty, trường hợp Công ty sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 của Bộ Tài chính, Công ty phát hiện hóa đơn đã lập (hóa đơn F0) có sai sót, Công ty lập hóa đơn thay thế (hóa đơn F1) xử lý sai sót cho hóa đơn điện tử đã lập có sai sót. Sau đó, Công ty tiếp tục phát hiện hóa đơn điện tử thay thế (hóa đơn FI) tiếp tục có sai sót thì Công ty thực hiện lập hóa đơn điện tử mới (hóa đơn F2) thay thế cho hóa đơn F1 đã lập có sai sót (lúc này hóa đơn FO đã bị thay thế bởi hóa đơn F1).

Công ty thực hiện kê khai bổ sung điều chỉnh tăng, giảm Doanh thu tính thuế GTGT, thuế GTGT đầu ra (nếu có) trên hồ sơ khai thuế GTGT vào kỳ tính thuế của hóa đơn có sai sót (hóa đơn F0) theo hướng dẫn tại Điều 47 Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 của Quốc hội và khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Như vậy, qua bài viết này, các bạn kế toán có thể tự tin xử lý các tình huống liên quan đến việc xử lý hóa đơn có sai sót cũng như kê khai doanh thu – chi phí theo đúng quy định rồi nhé. Để biết thêm nhiều thông tin hữu ích và cập nhật các quy định kịp thời, nhanh cóng và chính xác, các bạn hãy thường xuyên truy cập diễn đàn danketoan.com nhé.

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply