Lập nhiều hóa đơn thay thế thì doanh thu vào ghi nhận vào thời điểm nào?

Trong quá trình bán hàng và xuất hóa đơn, việc lập hóa đơn sau đó phát hiện sai sót là tình trạng xảy ra thường xuyên của mỗi doanh nghiệp. Đây cũng là vấn đề quan trọng bắt buộc mỗi kế toán phải nắm chắc “trong lòng bàn tay” nhằm tránh những vi phạm không đáng có trong quá trình lập, xuất hóa đơn.

Read more

Hướng dẫn xuất hóa đơn điện tử xăng dầu theo từng lần bán hàng mới nhất theo Cục thuế TPHCM

Xăng dầu là một trong những ngành được Chính phủ khuyến khích chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử sớm. Hóa đơn điện tử xăng dầu không chỉ giúp các đơn vị kinh doanh xăng dầu tháo gỡ nhanh chóng những khó khăn trong quá trình quản lý nghiệp vụ kế toán, mà còn giúp chống thất thu thuế và nằm trong khung chuyển đổi số của doanh nghiệp.

Read more