Hướng dẫn trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho chi tiết

Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho là một phần quan trọng của quản lý hàng hóa trong mọi doanh nghiệp. Điều này không chỉ giúp bạn duy trì sự cân bằng trong nguồn cung cấp và cầu đáp ứng mà còn đảm bảo rằng bạn không bị kẹt hàng hoá không cần thiết trong kho. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về hướng dẫn trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho chi tiết.

Read more

Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng

Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng trong công ty cổ phần: là dự phòng chi phí cho những sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng của công ty cổ phần đã bán, đã cung cấp hoặc đã bàn giao cho người mua nhưng công ty cổ phần vẫn có nghĩa vụ phải tiếp tục sửa chữa, hoàn thiện theo hợp đồng hoặc theo cam kết với khách hàng.

Read more