Danh sách gần 1500 doanh nghiệp rủi ro, bán hóa đơn?

Căn cứ tại Chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại Công văn 133/TCT-TTKT ngày 23/11/2022 về việc triển khai rà soát, kiểm tra đối với các doanh nghiệp có nghi vấn rủi ro cao; Phụ lục 524 doanh nghiệp theo Công văn 1798/TCT-TTKT năm 2023; Công văn 1475/CQQCSĐT-ĐTKT ngày 02/04/2021 của Cơ quan CSĐT Công An Quận Bình Tân và các công văn chỉ đạo khác của cơ quan thuế.

Read more

Triển khai kiểm tra hóa đơn điện tử từ 15/6/2023 theo Công văn 2392/TCT-QLRR 2023

Mới đây, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn 2392/TCT-QLRR về việc kiểm tra hóa đơn điện tử. Cụ thể, theo Công văn 2392/TCT-QLRR, Tổng cục Thuế đã xây dựng chức năng trên ứng dụng hóa đơn điện tử đáp ứng yêu cầu kiểm soát hóa đơn điện tử, ngăn chặn tình trạng xuất hóa đơn khống.

Read more