Tiền thưởng 30/4, 1/5 có phải tính thuế TNCN không?

Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, người lao động được nghỉ ít nhất là 04 ngày liên tục, từ ngày 29/4 đến hết ngày 02/5. Theo Bộ Luật lao động thì tiền lương, thưởng của người lao động dịp lễ này được tính thế nào? Dịp lễ 30/4 – 1/5 năm nay người lao động được nghỉ bao nhiêu ngày?

Read more