Chế độ thanh toán tiền nghỉ phép năm mới nhất theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 ra sao? Năm 2022, nghỉ không hết số ngày phép năm, được thanh toán tiền không? Cách tính tiền nghỉ phép năm thế nào? Cùng giải đáp trong bài viết sau đây.

  1. Người lao động được nghỉ bao nhiêu ngày phép một năm?

Cụ thể, khoản 1 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 quy định về chế độ nghỉ hàng năm của người lao động như sau:

1. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Như vậy có thể thấy, nếu người lao động đã làm việc tại doanh nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên thì sẽ được  nghỉ phép năm từ 12, 14 hoặc 16 ngày tùy điều kiện lao động thực tế.

  1. Chế độ thanh toán tiền nghỉ phép năm mới nhất thế nào?

Cụ thể, chế độ thanh toán tiền nghỉ phép năm mới nhất được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 113 Bộ luật Lao động năm 2019 như sau:

3. Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

Từ quy định trên, suy ra, có 02 trường hợp được thanh toán tiền lương cho số ngày phép chưa nghỉ, đó là trường hợp người lao động bị mất việc làm hoặc thôi việc.

Như vậy, năm 2023, người lao động chưa nghỉ hết phép năm mà vẫn tiếp tục làm việc tại doanh nghiệp sẽ không được hưởng chế độ thanh toán tiền nghỉ phép năm mới nhất theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019.

Người lao động chỉ được chi trả tiền nghỉ phép năm cho những ngày chưa nghỉ trong trường hợp bị mất việc làm hoặc thôi việc theo luật định.

  1. Cách tính tiền lương cho những ngày nghỉ phép năm ra sao?

Theo quy định tại Nghị định số 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn cụ thể cách tính tiền lương những ngày người lao động chưa nghỉ hết phép tại khoản 3 Điều 67 Nghị định này.

Theo đó số tiền lương mà người lao động được nhận cho những ngày chưa nghỉ phép năm hoặc chưa nghỉ hết được dựa trên tiền lương theo hợp đồng lao động trước khi nghỉ việc/thôi việc/mất việc làm chia cho số ngày làm việc bình thường của tháng trước liền kề nhân với số ngày được tính là nghỉ phép năm.

Cụ thể, công thức tính tiền lương ngày phép năm chưa nghỉ/chưa nghỉ hết của người lao động như sau:

Tiền lương ngày phép chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết = Tiền lương theo hợp đồng lao động của tháng trước liền kề : Số ngày làm việc bình thường của tháng trước liền kề x Số ngày chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết

Như vậy, chế độ thanh toán tiền nghỉ phép năm mới nhất áp dụng cho năm 2023 được thực hiện khi người lao động nghỉ việc/mất việc làm mà chưa nghỉ/hoặc nghỉ chưa hết ngày nghỉ hàng năm của họ.

Tiền lương trong những ngày này được tính dựa trên tiền lương liền kề tháng nghỉ việc/thôi việc/mất việc làm, thời gian làm việc và số ngày nghỉ được nhận tiền lương của người lao động.

  1. Ai trả tiền phép năm? Doanh nghiệp hay cơ quan bảo hiểm xã hội?

iền lương phép năm cũng có thể coi là một trong những khoản thu nhập một lần của người lao động khi làm việc cho người sử dụng lao động.

Tiền chi trả cho những ngày nghỉ phép năm được Bộ luật Lao động 2019 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành quy định là tiền lương mà không phải là tiền hưởng các chế độ của bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Hay nói cách khác, tiền lương được ghi trong hợp đồng lao động bao gồm mức lương, phụ cấp lương và các khoản tiền hỗ trợ khác (nếu có). Đồng thời, nghỉ phép hàng năm là quyền lợi cho người lao động.

Vậy nên, việc chi trả số tiền trong thời gian nghỉ hàng năm do công ty thực hiện. Người lao động nhận trực tiếp khoản tiền này từ công ty.

  1. Nên làm gì với số ngày nghỉ phép năm chưa dùng hết?

Theo các quy định trên, người lao động chỉ được hưởng chế độ thanh toán tiền nghỉ phép năm mới nhất 2023 tại thời điểm họ mất việc/thôi việc.

Điều này có nghĩa rằng, nếu người lao động chưa nghỉ hết phép năm mà vẫn tiếp tục làm việc ở doanh nghiệp thì không còn được thanh toán tiền lương cho những ngày phép năm còn dư này.

Do đó, để không bị thiệt, người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ nốt những ngày phép còn dư vào các năm tiếp theo nhưng chỉ được nghỉ gộp tối đa 03 năm/lần.

Quy định này đã được nêu cụ thể tại khoản 4 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019:

4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

Kết luận: Cách giải quyết nhanh nhất, hiệu quả nhất hiện nay là bạn có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động của mình để nghỉ hưởng lương cho những ngày phép năm chưa nghỉ theo chế độ.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply