Các khoản giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công

Các khoản giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công là các khoản được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi xác định thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công của người nộp thuế là cá nhân cư trú. Bao gồm các khoản sau:

Read more

Hướng dẫn về đăng ký giảm trừ gia cảnh cho cháu nội, cháu ngoại

Đăng ký người phụ thuộc là thủ tục giúp đối tượng chịu thuế được miễn giảm một phần số thuế TNCN phải nộp. Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu/tháng (VND). Vậy, làm sao để đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh cho cháu nội, cháu ngoại? Các bạn hãy tham khảo bài viết sau nhé.

Read more