Tại Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính và Thông tư 79/2022/TT-BTC ngày 30/12/2022 của Bộ Tài chính quy định về hồ sơ chứng minh người phụ thuộc áp dụng cho quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2024 như sau:

  1. Về hồ sơ người phụ thuộc

a- Đối với con:

Con dưới 18 tuổi hồ sơ gồm Giấy khai sinh và Căn cước công dân (nếu có); Nếu trên 18 tuổi có thêm Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định;

Nếu con đang theo học gồm: Giấy khai sinh, Thẻ sinh viên hoặc Giấy tờ khác chứng minh đang theo học.

b- Đối với vợ chồng:

Căn cước công dân, Giấy chứng nhận kết hôn đối với vợ chồng hoặc Giấy xác nhận thông tin cư trú hoặc Thông báo số định danh cá nhân hoặc giấy tờ khác do Công an cấp.

c- Đối với cha mẹ:

Căn cước công dân, Giấy khai sinh, Giấy xác nhận thông tin cư trú hoặc Thông báo số định danh cá nhân hoặc giấy tờ khác do Công an cấp.

* Nếu vợ chồng, cha mẹ trong độ tuổi lao động thì có thêm Giấy xác nhận khuyết tật, hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động.

d- Đối với người phụ thuộc không phải là Vợ chồng, Cha mẹ, Con cái: Căn cước công dân hoặc Giấy khai sinh; Giấy tờ hợp pháp để xác định trách nhiệm nuôi dưỡng; Nếu trong độ tuổi lao động: thêm Giấy xác nhận khuyết tật, hồ sơ bệnh án Đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động.

Lưu ý:

– Chỉ có Giấy xác định trách nhiệm nuôi dưỡng tại 1d (Mẫu 07/XN-NPT-TNCN) mới cần UBND Phường, Xã xác nhận.

– Đối với người nộp thuế làm việc trong các tổ chức kinh tế, cơ quan hành chính sự nghiệp có người phụ thuộc đã khai rõ trong Lý lịch thì: hồ sơ người phụ thuộc như trên hoặc chỉ cần Tờ khai đăng ký người phụ thuộc có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị.

2. Thời hạn nộp hồ sơ người phụ thuộc cho đơn vị chi trả thu nhập là 03 tháng kể từ ngày nộp Tờ khai đăng ký người phụ thuộc.

3. Về đăng ký giảm trừ người phụ thuộc:

– Cá nhân đăng ký người phụ thuộc theo Mẫu 07/ĐK-NPT-TNCN và nộp 02 bản cho đơn vị trả thu nhập.

– Đơn vị trả thu nhập giữ 01 bản và nộp 01 bản cho cơ quan thuế cùng Mẫu 07/THĐK-NPT-TNCN.

Nguồn: Cục Thuế Bình Định

4. Mức giảm trừ gia cảnh mới nhất hiện nay

Giảm trừ gia cảnh gồm: giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế và giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

Mức giảm trừ gia cảnh mới nhất hiện nay được thực hiện theo Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14, như sau:

– Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm);

– Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

5. Nguyên tắc giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc như thế nào?

Để được tính giảm trừ cho người phụ thuộc thì người nộp thuế phải thực hiện đăng ký giảm trừ cho người phụ thuộc theo quy định.

Đối với trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

Thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31/12 của năm tính thuế đối với trường hợp người phụ thuộc khác theo hướng dẫn tại tiết d.4 điểm d khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC

Đối với trường hợp người nộp thuế thuộc diện ủy quyền quyết toán chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì cũng được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán ủy quyền và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thông qua tổ chức trả thu nhập.

Người lao động làm việc tại đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh, được trả thu nhập từ tiền lương, tiền công từ trụ sở chính khác tỉnh thì có thể đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc tại cơ quan thuế quản lý trụ sở chính hoặc đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh.

Trường hợp cá nhân thay đổi nơi làm việc thì vẫn phải thực hiện việc đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc.

6. Một người có thể có bao nhiêu người phụ thuộc khi tính giảm trừ gia cảnh?

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:

c.2.4) Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế.

Theo đó, pháp luật chỉ quy định mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Mà không có quy định giới hạn số lượng tối đa người phụ thuộc mà một người có thể có khi xét giảm trừ gia cảnh trong thuế thu nhập cá nhân.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply