Sáng 29/11/2023, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 110/2023/QH15 Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV với 477/477 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành chính thức đồng ý tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT), áp dụng từ 01/01/2024 đến hết ngày 30/6/2024.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023 quy định về giảm thuế Giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế tỉnh Bình Định hướng dẫn các cơ sở kinh doanh (CSKD) thực hiện như sau:

1-Về hàng hóa dịch vụ được giảm thuế GTGT và thủ tục thực hiện

1.1. Giảm thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ (HHDV) đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau

a- Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định.

b- Sản phẩm HHDV chịu Thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II

c- Công nghệ thông tin theo pháp luật về CNTT. Chi tiết tại Phụ lục III.

d- Việc giảm thuế GTGT cho HHDV quy định tại điểm 1.1 được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc đối tượng giảm thuế GTGT. Mặt hàng than thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này, tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra không được giảm.

1.2. Mức giảm thuế GTGT và thủ tục thực hiện

a- CSKD tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được áp dụng thuế suất thuế GTGT 8% đối với HHDV quy định tại điểm 1.1; khi lập hóa đơn, tại dòng thuế suất thuế GTGT ghi “8%”

b- CSKD tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT.

Khi thực hiện xuất hóa đơn đối với HHDV được giảm thuế quy định tại điểm 1.1, tại cột “Thành tiền” ghi đầy đủ tiền trước khi giảm, tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ % trên doanh thu, đồng thời ghi chú: “đã giảm… (số tiền) tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT theo Nghị quyết số 110/2023/QH15”.

1. CSKD quy định tại điểm 1.1 thực hiện kê khai giảm thuế GTGT theo Mẫu số 01 tại Phụ lục IV ban hành kèm theo NĐ cùng với Tờ khai thuế GTGT.

2. Về lập hóa đơn điều chỉnh sai sót

Trường hợp CSKD đã lập hóa đơn và đã kê khai theo mức thuế suất hoặc mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT chưa được giảm thì: người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót và giao hóa đơn điều chỉnh cho người mua.

3. Hiệu lực thi hành: Nghị định 94/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 01/01/2024 đến 30/06/2024.

Lưu ý:  Cục thuế tỉnh Bình Định đã xây dựng ứng dụng tra cứu HHDV được giảm thuế GTGT và đặt tại địa chỉ Cổng giao tiếp Biditax.vn, CSKD vào tra cứu và áp dụng.

Nguồn: Cục Thuế Bình Định

Theo báo chinhphu.vn, việc tiếp tục giảm thuế GTGT sẽ góp phần làm giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm. Cụ thể,

Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, chiều 20/11, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày Tờ trình tóm tắt về việc giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Về đánh giá tác động, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, dự kiến số giảm thu NSNN khoảng 4,175 nghìn tỷ/tháng, nếu áp dụng trong 6 tháng đầu năm 2024 thì tương đương khoảng 25 nghìn tỷ đồng. Việc giảm thuế GTGT sẽ góp phần giảm giá thành, giá bán hàng hóa, dịch vụ, từ đó góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh và duy trì công ăn việc làm cho người lao động, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và phục hồi kinh tế trong năm 2024.

Đối với người dân, đây là đối tượng sẽ được hưởng lợi trực tiếp của chính sách này, việc giảm thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10% sẽ góp phần giảm giá bán, từ đó góp phần giảm trực tiếp chi phí của người dân trong việc tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ phục vụ đời sống nhân dân.

Đối với doanh nghiệp, việc giảm 2% mức thuế GTGT sẽ góp phần làm giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm, từ đó giúp sản phẩm của doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh, tăng tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ và mở rộng sản xuất kinh doanh.

Qua rà soát về các Điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên, các nội dung chính sách được đề xuất tại dự án Nghị quyết đều đảm bảo phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam và không trái với các cam kết tại các Điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia và là thành viên.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply