Người nộp thuế không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký có được khoanh tiền nợ thuế hay không?

Khái niệm khoanh nợ thuế xuất hiện trong quá trình người nộp thuế không còn khả năng nộp thuế cho cơ quan thuế. Vậy quy định về khoanh tiền nợ thuế là gì, trường hợp được khoanh tiền thuế nợ được quy định như thế nào?

Read more